survey-1

Mae Cerddoriaeth yn PDC ar y brig yng Nghymru am gyfleoedd dysgu, cefnogaeth academaidd - ACF 2023

microphone icon.png

Profiad o gynnal ein gwyl Immersed! blynyddol lle mae sêr, gan gynnwys Tom Grennan, wedi chwarae

music icon 2.png

Mae cysylltiadau cryf â diwydiant yn rhoi cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr gydweithio

headphones icon.png

Rydym yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus o fewn y diwydiant cerddoriaeth


Graddau Cerddoriaeth a Sain

Ymhelaethu Yfory

Mae Cerddoriaeth a Sain PDC yn darparu efelychiad, addysg a rhwydweithiau byd go iawn sy'n paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant cerddoriaeth. 

Mae ein lleoliad a’n cysylltiadau â’r diwydiant cerddoriaeth yn gefndir delfrydol i fyfyrwyr ac mae ein cydweithrediadau â Banc Natwest, Music Managers Forum, BBC Horizons, Warner Music, Gŵyl Swn a Boomtown wrth galon ein cyrsiau.

Dinas Gerdd

Music City

Mae Caerdydd wedi’i datgan yn swyddogol yn ddinas gerddoriaeth – y gyntaf o’i fath yn y DU. Bydd myfyrwyr yn rhan o sin gerddoriaeth fywiog ein dinas ac yn elwa ar ein rhwydweithiau diwydiant creadigol. 

Gwyl Cerddoriaeth Immersed!

Immersed

Mae ein myfyrwyr yn cynnal yr Wyl Gerddorol Immersed bob blwyddyn, gan arwain ar yr holl reoli digwyddiadau gan gynnwys tocynnau, rheoli artistiaid, gwerthu a marchnata. Yn 2021, aeth yr ŵyl yn ddigidol, gyda 48 o artistiaid yn perfformio ar lwyfannau rhithwir yr ŵyl. Roedd hefyd yn cynnwys Dosbarth Meistr Cynhyrchu gan High Contrast, enwebai Grammy. 

Myfyrwyr Arobryn 

Music Students

Mae ein myfyrwyr a’n graddedigion yn dathlu ennill gwobrau mawreddog gan gynnwys y fyfyrwraig bresennol, Hollie Singer, a gyhoeddwyd fel enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019, gyda’i band Adwaith a David Newington aka Boy Azooga yn 2018.


Cyrsiau Cerddoriaeth a Sain

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Gwaith Myfyrwyr

Rhoi'r Sbotolau ar ein Myfyrywr

Bob blwyddyn rydym yn cymryd amser i ddathlu gwaith ein myfyrwyr Cyfadran y Diwydiant Creadigol trwy ŵyl o'r enw 'Gradfest'. 

Mae’r ŵyl bwrpasol hon yn gartref i waith prosiect, blogiau, fideos, postiadau cymdeithasol a llawer mwy gan ein myfyrwyr Cerddoriaeth a Sain. 

Mae myfyrwyr o bob rhan o'r brifysgol yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith i'r llu ac i ymfalchïo mewn gwneud hynny. 

Edrychwch ar yr hyn y mae ein myfyrwyr wedi gweithio arno dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf trwy edrych ar dudalen gwefan Cerddoriaeth a Sain Gradfest 2022. 


Astudio yng Nghalon Caerdydd

Darganfod y 'Diff

Mae Caerdydd yn brifddinas fodern a fydd yn eich synnu. 
  
Dyma’r ddinas fawr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae wedi bod yn amlddiwylliannol a chosmopolitaidd o’r cychwyn cyntaf. Yma, fe welwch ansawdd bywyd anhygoel, mwy o fannau gwyrdd y person nag unrhyw ddinas yn y DU, a phobl wych. 
  
Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy’r DU hefyd, felly mae’n berffaith ar gyfer myfyrwyr sy’n brin o arian parod. Mae bob amser rhywbeth yn digwydd neu leoedd newydd i'w darganfod. O siopa a chwaraeon byw i gerddoriaeth, y celfyddydau a hanes, mae rhywbeth at ddant pawb a chwmni gwych. 
  
Mae Caerdydd yn ddinas myfyrwyr boblogaidd sy'n gwybod sut i fwynhau ei hun. Ble bynnag y byddwch chi'n troi, fe welwch chi rywle i fwyta, yfed neu ddawnsio'r noson i ffwrdd. 

Diwrnodau Agored

Profi PDC.

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru.

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs.

I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC.

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

Student Life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.