CYFRIFO YFORY

Mae Ysgol Busnes De Cymru yn gweithio gyda chyrff cyfrifyddu byd-eang blaenllaw i helpu i roi mantais gystadleuol i chi wrth i chi ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth, a'r cymwysterau i'ch cynorthwyo i gael eich cydnabod yn y diwydiant. Wedi'i addysgu gan gyfrifwyr cymwys ac arbenigwyr sy'n weithgar yn y diwydiant, mae gennym ddewis gwych o gyrsiau cyfrifeg a chyllid o lefel israddedig i ôl-raddedig.


Pam astudio cyfrifeg a chyllid yn PDC?

Cyrsiau Achrededig Proffesiynol

Mae ein gradd Cyfrifeg a Chyllid israddedig wedi’i hachredu’n aml gan yr ACCA, ICAEW, CIMA, a CIPFA sy’n golygu y gallwch ddisgwyl safon uchel o addysgu gan Ysgol Busnes De Cymru.

Gall myfyrwyr dderbyn eithriadau i'w cymwysterau proffesiynol yn ogystal ag ardystiad Sage a achredwyd gan CIMA fel rhan o'u gradd. Rydym yn darparu hyfforddiant achrededig iawn ar gyfer yr arholiadau corff proffesiynol sy'n weddill gan ACCA ac ICAEW. Rydym hefyd yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm ACCA ac yn Bartner Dysgu ICAEW ar gyfer ein cyrsiau ôl-raddedig.


Interniaethau a Lleoliadau

Bydd Ysgol Busnes De Cymru yn eich paratoi ar gyfer y dyfodol trwy brofiadau byd go iawn. Gyda lleoliadau blwyddyn o hyd neu dymor byr ar gael i israddedigion yn ogystal â phrosiectau byw, ein nod yw darparu cymysgedd o ddysgu academaidd ac ymarferol.

Mae Atradius, Alactel-Lucent, a Llywodraeth Cymru ymhlith y sefydliadau sydd wedi darparu lleoliadau gwaith hirach yn y blynyddoedd diwethaf yn helpu ein myfyrwyr i sefyll allan.


Ymgynghoriaeth a chysylltiadau Diwydiant

Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid amrywiol yn y diwydiant sy'n golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol ac arbenigwyr sy'n weithgar ac yn brofiadol yn y diwydiant.

Rydym hefyd yn helpu i feithrin perthnasoedd ar gyfer lleoliadau a chyfleoedd gwaith i'n myfyrwyr - gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT, ac Atradius i enwi dim ond rhai yn y blynyddoedd diwethaf.

3-image-block---Accounting


Pam dewis cwrs achrededig?

The Sanou_ Accounting and Finance Undergraduate_49700 cropped

Mae achrediad yn rhoi cymeradwyaeth i'n cyrsiau a'n haddysgu. Gallai astudio cwrs sydd wedi'i achredu gan gorff proffesiynol perthnasol roi hwb i'ch gyrfa.

Tystysgrif CIMA Sage

Sarah Liddell  - CIMA accredited Sage Certificate

Sicrhewch dystysgrif Sage a achredwyd gan CIMA fel rhan o'ch gradd heb unrhyw gost ychwanegol i ddangos eich sgiliau gwerthfawr i gyflogwyr.

YSTAFELL MASNACHU

Accounting and Finance Trading Room_49766

Profwch sut beth yw gweithio fel cyfrifydd gan ddefnyddio ein meddalwedd ariannol o safon diwydiant yn yr Ystafell Masnachu ar Gampws Trefforest.


CYRSIAU CYFRIFEG A CHYLLID

Cyrsiau Israddedig


Ennill cydnabyddiaeth broffesiynol gan brif gyrff cyfrifeg y byd.

BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (Gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen)


Mae’r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn bancio, rheoli buddsoddiadau ac ymgynghoriaeth drwy ‘ychwanegu’ at eich cymhwyster HND i radd Anrhydedd.

Graddau Ôl-Raddedig

Tom_Burns_18085.jpg

ACCA

Gall Cymhwyster Proffesiynol ACCA, sy'n cwmpasu pob disgyblaeth gyfrifyddu, fod yn sbardun i lwyddiant gyrfa mewn llawer o wahanol feysydd cyfrifeg a chyllid.


Mae ein MSc Cyfrifeg Proffesiynol arloesol (gyda hyfforddiant ACCA) yn cyfuno astudiaeth academaidd uwch gyda chymhwyster cyfrifeg proffesiynol.

Rebecca_Wright_18036.jpg

ICAEW

Mae galw mawr am gyfrifwyr siartredig ICAEW ac mae cymhwyster ACA yn arfogi myfyrwyr i berfformio ar y lefelau uchaf o gyfrifeg, busnes a chyllid.

Course Image - Finance and Investment Top Up.jpg

CYLLID A BUDDSODDI

Bydd yr MSc Cyllid a Buddsoddi yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddeall damcaniaethau, technegau ac amgylchedd rheoleiddio buddsoddi yn y farchnad ariannol.


ARCHWILIO A CHYFRIFO FFORENSIG

Yr unig gwrs o'i fath yn y DU - yn rhedeg am y deng mlynedd diwethaf ac yn darparu sgiliau arbenigol mewn ymchwilio i dwyll, prisio, cynorthwyo i ddatrys anghydfod, adroddiadau arbenigol a dadansoddi ymddygiad.

Matthew Sensier

MEISTR DRWY GRADDAU YMCHWIL (MA NEU MSC)

Mae gradd Meistr trwy Ymchwil yn eich galluogi i wneud ymchwil annibynnol, wreiddiol ar bwnc cymeradwy o'ch dewis, yr ydych yn ei amddiffyn fel traethawd ymchwil hyd at 40,000 o eiriau.

Accounting PHD

PHD (CYFRAITH NEU GYFRIFEG A CHYLLID)

Mae PhD yn radd doethur sy'n seiliedig ar brosiect ymchwil unigol sylweddol a gwreiddiol sy'n gorffen gyda thesis manwl sy'n berthnasol i faes arbenigedd staff.


Sbotolau Myfyrwyr


Diwrnodau Agored i Ddod

open day long
27th-apr-welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Darganfyddwch ystod o gyrsiau achrededig proffesiynol PDC, y mae llawer ohonynt wedi'u cynllunio mewn partneriaeth â diwydiant.

15th-june-open-day-welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Darganfyddwch ystod o gyrsiau achrededig proffesiynol PDC, y mae llawer ohonynt wedi'u cynllunio mewn partneriaeth â diwydiant.


Y Cam Nesaf