survey-1

Mae drama yn PDC ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol, cyfleoedd dysgu, cefnogaeth academaidd - NSS 2023

survey-1

Ar y brig yng Nghymru o ran rhagolygon gyrfa mewn Drama a Dawns am y ddwy flynedd ddiwethaf - Tabl Cynghrair y Guardian 2021 a 2022

performance icon.png

Canolbwyntiwch ar eich diddordebau a nodau gyrfa a siapio eich dyfodol mewn perfformiad

wales icon.png

Astudiwch yng Nghaerdydd gyda lleoliadau o'r radd flaenaf a chwmnïau cynhyrchu ar garreg eich drws


Graddau Drama a Pherfformiad

Profwch y Sbotolau

Trwy berfformiad gallwch ddod yn unrhyw un, unrhyw le, ar unrhyw bryd. Mae ein holl raddau perfformio yn eich arfogi â chydbwysedd gwych o weithgaredd ymarferol, perfformiadau byw a theori, ac maent wedi'u cynllunio i roi'r sgiliau i chi adeiladu eich gyrfa. 

Mae artistiaid, sgriptwyr a chyfarwyddwyr yn cael gofyn y cwestiynau mawr, herio syniadau a strwythurau, ac archwilio pam rydyn ni'n gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud. Gallant fynegi syniadau a chreu ffyrdd newydd o edrych ar y byd. 

Wrth astudio yng nghanol Caerdydd, gallai gradd perfformio yn PDC fod yn allweddol i'ch dyfodol. 

Yn y REF diwethaf, graddiwyd 65% o’n Hymchwil Cerddoriaeth, Drama, Dawns a’r Celfyddydau Perfformio naill ai’n rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y byd. 

Cyfleusterau Trawiadol

Facilities

Mae PDC Caerdydd yn ganolbwynt creadigol. Mae'n cynnwys awditoriwm 160 sedd gyda llawr llwyfan sbring a rig goleuo llawn. Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad i'n stiwdios dawns a gofodau drama, pedair theatr stiwdio blwch du a dwy stiwdio ffilm broffesiynol. 

Dod o hyd i'ch Llwybr Gyrfa 

Career

Mae natur hyblyg ein graddau drama a pherfformio yn golygu y gallwch ganolbwyntio ar eich diddordebau a’ch nodau gyrfa. Mae ein modiwlau yn eich galluogi i astudio theatr, ffilm, teledu a radio, actio, cyfarwyddo, hanes a damcaniaethau theatr a pherfformio, llais a symudiad a phopeth rhyngddynt.

Lleoliadau o'r Radd Flaenaf 

Venues

Mae astudio yng Nghaerdydd yn golygu y bydd gennych chi leoliadau a chwmnïau cynhyrchu o safon fyd-eang ar garreg eich drws, gan gynnwys pencadlys BBC Cymru, canolfan gynhyrchu fawr yn y DU (Dr Who, Torchwood), Bad Wolf, National Theatre Wales a’r Opera Cenedlaethol Cymru ymhlith eraill. Edrychwch ymlaen at gael eich amgylchynu gan gyfleoedd di-ri yn ystod ac ar ôl eich cwrs! 


Cyrsiau Drama a Pherfformiad

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Gwaith Myfyrwyr

Rhoi'r Sbotolau ar Ein Myfyrwyr

Bob blwyddyn rydym yn cymryd amser i ddathlu gwaith ein myfyrwyr Cyfadran y Diwydiant Creadigol trwy ŵyl o'r enw 'Gradfest'.

Mae’r ŵyl bwrpasol hon yn gartref i waith prosiect, blogiau, fideos, postiadau cymdeithasol a llawer mwy gan ein myfyrwyr Perfformio.

Mae myfyrwyr o bob rhan o'r brifysgol yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith i'r llu ac i ymfalchïo mewn gwneud hynny.

Edrychwch ar yr hyn y mae ein myfyrwyr wedi gweithio arno dros y flwyddyn ddiwethaf drwy edrych ar dudalen gwefan Perfformiad Grafest 2022.


YMCHWIL AG EFFAITH

Mae 100% o ymchwil PDC mewn cerddoriaeth, drama, dawns, celfyddydau perfformio, ffilm ac astudiaethau sgrin yn cael effaith go iawn sy'n cael ei raddio o'r radd flaenaf neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Dysgwch fwy am sut mae ymchwil Perfformiad PDC yn gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, gan newid bywydau, a'r byd, er gwell.

Drama and Performance

Astudio yng Nghalon Caerdydd

Darganfod y 'Diff

Mae Caerdydd yn brifddinas fodern a fydd yn eich synnu. 

Dyma’r ddinas fawr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae wedi bod yn amlddiwylliannol a chosmopolitaidd o’r cychwyn cyntaf. Yma, fe welwch ansawdd bywyd anhygoel, mwy o fannau gwyrdd y person nag unrhyw ddinas yn y DU, a phobl wych. 

Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy’r DU hefyd, felly mae’n berffaith ar gyfer myfyrwyr sy’n brin o arian parod. Mae bob amser rhywbeth yn digwydd neu leoedd newydd i'w darganfod. O siopa a chwaraeon byw i gerddoriaeth, y celfyddydau a hanes, mae rhywbeth at ddant pawb a chwmni gwych. 

Mae Caerdydd yn ddinas myfyrwyr boblogaidd sy'n gwybod sut i fwynhau ei hun. Ble bynnag y byddwch chi'n troi, fe welwch chi rywle i fwyta, yfed neu ddawnsio'r noson i ffwrdd. 


Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                   

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                           

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.