survey-1

Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

survey-1

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

creative icon.png

Dysgwch mewn amgylchedd creadigol gyda gofodau stiwdio pwrpasol newydd sbon 

oscar-winning-alumni.jpg

Mae gwaith ein myfyriwr wedi’i enwebu ar gyfer gwobrau BAFTA ac Oscars 


Graddau Dylunio

Dychmygu Yfory

Oes gennych chi angerdd am greu cysyniadau cymhellol a thrawiadol? O hysbysebion digidol i apiau symudol, rydyn ni'n cael ein hamgylchynu'n barhaus gan greadigrwydd gweithwyr dylunio proffesiynol.  

Mae ein cyrsiau dylunio yn cael eu creu gyda diwydiant mewn golwg a'n nod yw eich paratoi ar gyfer y gweithle erbyn i chi raddio. 

Mae ein myfyrwyr yn cael profiad gwerthfawr trwy weithio ar amrywiaeth eang o friffiau proffesiynol, sy'n rhan o lawer o'n cyrsiau dylunio. 

Y pump uchaf yn y DU o ran safon addysgu a boddhad myfyrwyr mewn Dylunio a Chrefft - Tabl Cynghrair y Guardian 2022 

Design Students

Gweithio ar Brosiectau Byw

work on live projects

Gyda chefnogaeth addysgu arbenigol, mae ein myfyrwyr dylunio wedi gweithio ar friffiau proffesiynol gan gleientiaid go iawn, gan gynnwys Nike, British Airways a Gleision Caerdydd. Mae gennym hefyd bartneriaethau unigryw gyda diwydiant sy'n darparu cyfleoedd i ymgymryd â phrofiad gwaith ar sioeau teledu, ffilmiau a chynyrchiadau gêm fideo sydd ar flaen y gad. 

Alumni Arobryn

award winning alumni

Mae gan fyfyrwyr dylunio o'r Brifysgol hanes sefydledig o lwyddiant gwobrau, gan gasglu gwobrau yng Ngwobr Dylunwyr Gwaed Newydd D&AD, Gwobrau Rhwydwaith Creadigol Ifanc, a Gwobr Caramelit. Mae llawer o’n cyn-fyfyrwyr hefyd wedi gweithio ar ffilmiau poblogaidd a gemau sydd wedi’u henwebu ar gyfer BAFTAS ac Oscars. 

Dysgu Creadigol

creative learning

Mae ein holl gyrsiau dylunio yn cynnig amgylchedd ysgogol, creadigol gyda gofod stiwdio pwrpasol newydd sbon. Mae ein stiwdios dylunio wedi’u cynllunio i efelychu stiwdios dylunio masnachol, o fannau cydweithredol creadigol i’n hystafell pitsio diwydiant. Byddwch hefyd yn cael mynediad i ystafelloedd Mac, amrywiaeth eang o ddyfeisiau dal delwedd a hyd yn oed Raspberry Pi. 


Cyrsiau Dylunio

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Gwaith Myfyrwyr

Rhoi'r Sbotolau ar Ein Myfyrwyr

Bob blwyddyn rydym yn cymryd amser i ddathlu gwaith ein myfyrwyr Cyfadran y Diwydiant Creadigol trwy ŵyl o'r enw 'Gradfest'. 

Mae’r ŵyl bwrpasol hon yn gartref i waith prosiect, blogiau, fideos, postiadau cymdeithasol a llawer mwy gan ein myfyrwyr Dylunio. 

Mae myfyrwyr o bob rhan o'r brifysgol yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith i'r llu ac i ymfalchïo mewn gwneud hynny. 

Edrychwch ar yr hyn y mae ein myfyrwyr wedi gweithio arno dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf trwy edrych ar dudalen gwefan Dylunio Gradfest 2022. 


Astudio yng Nghalon Caerdydd

Darganfod y 'Diff

Mae Caerdydd yn brifddinas fodern a fydd yn eich synnu. 

Dyma’r ddinas fawr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae wedi bod yn amlddiwylliannol a chosmopolitaidd o’r cychwyn cyntaf. Yma, fe welwch ansawdd bywyd anhygoel, mwy o fannau gwyrdd y person nag unrhyw ddinas yn y DU, a phobl wych. 

Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy’r DU hefyd, felly mae’n berffaith ar gyfer myfyrwyr sy’n brin o arian parod. Mae bob amser rhywbeth yn digwydd neu leoedd newydd i'w darganfod. O siopa a chwaraeon byw i gerddoriaeth, y celfyddydau a hanes, mae rhywbeth at ddant pawb a chwmni gwych. 

Mae Caerdydd yn ddinas myfyrwyr boblogaidd sy'n gwybod sut i fwynhau ei hun. Ble bynnag y byddwch chi'n troi, fe welwch chi rywle i fwyta, yfed neu ddawnsio'r noson i ffwrdd. 


Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.