survey-1

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

accredited icon.jpg

Partneriaethau a chysylltiadau â phrif gyflogwyr a stiwdios teledu a ffilm

TV Icon

Mae myfyrwyr wedi gweithio ar brif sioeau teledu, gan gynnwys Sex Education a His Dark Materials

Hands On Learning

Mae profiad gwaith a lleoliadau yn rhoi profiad diwydiant byd go iawn i chi


Graddau Ffilm ac Effeithiau Gweledol

Gwnewch Effaith Gweledol

Trwy Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, gallwn gynnig y cyfleoedd gorau yn y DU i fyfyrwyr adeiladu gyrfa lwyddiannus ym myd ffilm a theledu. Ar ein cyrsiau, byddwch yn darganfod cyfleoedd di-ri i adeiladu profiad diwydiant, rhwydweithiau a chysylltiadau i'ch helpu i drosglwyddo o fyfyriwr i weithiwr proffesiynol creadigol. 

Mae ein myfyrwyr yn elwa o’n cysylltiadau unigryw â chwmnïau a gweithwyr proffesiynol blaenllaw yn y diwydiant, a’r llu o gyfleoedd a gânt o leoliadau gwaith, cyfleoedd gwaith ac amlygiad rhyngwladol cryf. 

Cyfleusterau Gwych

Film VFX Facilities

Mae myfyrwyr yn elwa ar gyfleusterau ffilm o safon diwydiant, gan gynnwys stiwdios ffilm HD pwrpasol, llawn offer ynghyd â rigiau goleuo, sgrin werdd a chyfleusterau dal symudiadau, stiwdio blwch du, ystafelloedd golygu Avid HD ac Adobe, swît golygu sain a dybio Pro Tools, a cyfleusterau sgrinio rhagorol. 

Ysgol Ffilm a Theledu Cymru 

Film & TV school

Mae ein cyrsiau yn rhan annatod o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a chyrff y diwydiant, gan gynnwys Channel 4, S4C, BAFTA Cymru a RTS Wales, mae’r ysgol yn ganolbwynt i fyfyrwyr sydd am ymuno â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru. 

Cysylltiadau Diwydiant 

Industry Links

Mae gennym gysylltiadau cryf â chyflogwyr mawr yn y diwydiant ffilm a theledu, gan gynnwys Bad Wolf, y cwmni cynhyrchu y tu ôl i’r ddrama sydd wedi cael canmoliaeth gan y beirniaid, His Dark Materials, ac A Discovery of Witches. 


Cyrsiau Ffilm ac Effeithiau Gweledol

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Gwaith Myfyrwyr

Rhoi'r sbotolau ar ein myfyrwyr

Bob blwyddyn rydym yn cymryd amser i ddathlu gwaith ein myfyrwyr Cyfadran y Diwydiant Creadigol trwy ŵyl o'r enw 'Gradfest'. 

Mae’r ŵyl bwrpasol hon yn gartref i waith prosiect, blogiau, fideos, postiadau cymdeithasol a llawer mwy gan ein myfyrwyr Ffilm ac Effeithiau Gweledol. 

Mae myfyrwyr o bob rhan o'r brifysgol yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith i'r llu ac i ymfalchïo mewn gwneud hynny. 

Edrychwch ar yr hyn y mae ein myfyrwyr wedi gweithio arno dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf trwy edrych ar dudalen gwefan Ffilm ac Effeithiau Gweledol Gradfest 2022. 


Astudio yng Nghalon Caerdydd

Darganfod y 'Diff

Mae Caerdydd yn brifddinas fodern a fydd yn eich synnu. 

Dyma’r ddinas fawr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae wedi bod yn amlddiwylliannol a chosmopolitaidd o’r cychwyn cyntaf. Yma, fe welwch ansawdd bywyd anhygoel, mwy o fannau gwyrdd y person nag unrhyw ddinas yn y DU, a phobl wych. 

Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy’r DU hefyd, felly mae’n berffaith ar gyfer myfyrwyr sy’n brin o arian parod. Mae bob amser rhywbeth yn digwydd neu leoedd newydd i'w darganfod. O siopa a chwaraeon byw i gerddoriaeth, y celfyddydau a hanes, mae rhywbeth at ddant pawb a chwmni gwych. 

Mae Caerdydd yn ddinas myfyrwyr boblogaidd sy'n gwybod sut i fwynhau ei hun. Ble bynnag y byddwch chi'n troi, fe welwch chi rywle i fwyta, yfed neu ddawnsio'r noson i ffwrdd. 


Diwrnodau Agored

Profi PDC.

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Ymchwil Ffilm

Dylanwadu ar Newid

Yn gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 84 o brifysgolion, mae ein darlithwyr, sy’n aml yn arweinwyr yn eu maes, yn dylunio ac yn llywio cynnwys ein cwrs, gan sicrhau eich bod yn elwa o’r wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn eich pwnc a thu hwnt.

Mae ymchwil yn effeithio ar eich bywyd personol a'ch cymuned hefyd. Mae'r cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio, a hyd yn oed rhai o'r digwyddiadau byw rydych chi'n eu mynychu, wedi'u gwneud yn bosibl gan ymchwil prifysgol.

Diolch i ymrwymiad Prifysgol De Cymru i waith ymchwil, mae 75% o’n hymchwil Diwydiannau Creadigol yn cael ei ystyried fel un sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol.

Film Research


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.