Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn falch o’n cyfleusterau rhagorol a’n henw da am ragoriaeth mewn Plismona a Diogelwch.

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd ffyniannus lle mae ymchwil bywyd go iawn, blaengar yn dylanwadu ar yr hyn rydym yn ei addysgu. Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl o'ch dewis bwnc, yn dysgu sgiliau ymarferol sy'n berthnasol i'r gweithle ac yn archwilio sgiliau gwyddonol, dadansoddol a thechnegol allweddol yn ein cyfleusterau pwrpasol rhagorol. Mae'r Brifysgol yn gartref i ystafelloedd cyfweld heddlu llawn offer, gan ddefnyddio'r un offer yn union â heddluoedd y DU.

Mae myfyrwyr yn gallu gweld eu hunain ar waith mewn amser real trwy system TCC aml-gamera soffistigedig, gan ganiatáu asesiad gwrthrychol a datblygu sgiliau cyfweld allweddol - un o sylfeini ymchwiliad yr heddlu.