Mae Hydra yn ddarn soffistigedig o dechnoleg a ddefnyddir i ddysgu swyddogion heddlu i ddefnyddio sgiliau penodol a datblygu eu dealltwriaeth o’r gyfraith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd plismona. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer addysgu ar sail senarios mewn meysydd eraill megis gwaith cymdeithasol, nyrsio, y gyfraith a llywodraethu byd-eang.

Hydra Sim Suite

Mae'n gweithio trwy gyflwyno senario i'r myfyrwyr trwy gymysgedd o glipiau fideo, clipiau sain a thasgau ysgrifenedig. Yna mae’r system yn profi gallu’r myfyriwr i wneud penderfyniadau a gweithredu. Gall problemau amrywio yn ôl eich ymatebion. Mae hefyd yn dangos canlyniadau eich penderfyniadau i chi.