Am y Ganolfan Efelychu Hydra

Mae Canolfan Efelychu Hydra yn darparu amgylchedd dysgu ac addysgu unigryw ac fe'i defnyddir i gynnal senarios trochi, efelychiedig ar gyfer amrywiaeth o fyfyrwyr o'n cyrsiau Gwyddorau'r Heddlu, Nyrsio, Llywodraethu Byd-eang a Gwaith Cymdeithasol i Iechyd Cyhoeddus, Busnes a Marchnata.

Wedi’i ddatblygu gan yr Athro Jonathan Crego, mae Hydra yn arf hyfforddi sy’n galluogi monitro deinameg grŵp, arweinyddiaeth amser real a gwneud penderfyniadau naturiolaidd mewn digwyddiadau critigol.

Mae Hydra wedi cynorthwyo gyda hyfforddi a gwneud penderfyniadau swyddogion heddlu, personél brys, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'r sectorau milwrol a phreifat yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ymarfer Hydra nodweddiadol

Ar ddechrau ymarfer Hydra, byddai ein myfyrwyr fel arfer yn ymgynnull yn yr ystafell lawn ar gyfer sesiwn friffio gychwynnol. Yma, mae'r myfyrwyr yn derbyn gwybodaeth am yr ymarfer a'u rolau ar gyfer y diwrnod.

Yn dilyn y sesiwn friffio hon, mae myfyrwyr yn mynd i mewn i'r ystafelloedd syndicet lle maent yn ymwneud â senario efelychiadol.

Defnyddir gwybodaeth ar ffurf clipiau sain, clipiau fideo, dogfennau electronig a/neu brintiedig i symud y senario yn ei blaen, ac mae myfyrwyr yn defnyddio meddalwedd Hydra i gofnodi eu penderfyniadau drwy gydol yr amser.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae arbenigwyr pwnc yn monitro rhyngweithio a chynnydd myfyrwyr o'r ystafell reoli. Yn ogystal, byddai staff a myfyrwyr yn dychwelyd o bryd i'w gilydd i'r ystafell lawn i drafod y penderfyniadau a wnaed gan ein myfyrwyr a'r effaith a gafodd y penderfyniadau hyn ar ddilyniant yr ymarfer.

Mae mwyafrif y senarios yn rhedeg am dair i chwe awr ond mae rhai wedi'u cynllunio i redeg am dri diwrnod yn olynol.

Manteision defnyddio Hydra

  • Mae senarios yn ymgolli ac yn aml yn atgynhyrchu amodau bywyd go iawn, gan ganiatáu i fyfyrwyr ddelio â sefyllfaoedd bywyd go iawn mewn amgylchedd dysgu diogel.
  • Yn helpu myfyrwyr i gael profiad o weithio fel tîm mewn amgylchedd pwysedd uchel.
  • Mae'n cynnig gweithgaredd myfyriwr-ganolog sy'n hwyl ac yn ddiddorol o'i gymharu â dulliau dysgu traddodiadol.
  • Mae’n galluogi staff i gynnal asesiad ffurfiannol o wybodaeth a sgiliau gwneud penderfyniadau eu myfyrwyr mewn amgylchedd efelychiadol.
  • Mae'n galluogi staff i ymgorffori technolegau a chymwysiadau newydd yn eu haddysgu, gan ddarparu profiad dysgu cyfoethocach i'n myfyrwyr.
  • Mae clustffonau rhith-realiti manylder uwch yn gwella trochi, gan alluogi ein myfyrwyr i brofi sut beth yw bod yng nghanol senario bywyd go iawn.
  • Mae meddalwedd 'Hydra in the Cloud' yn caniatáu i efelychiadau gael eu cynnal ar draws gwahanol ystafelloedd ar yr un pryd, gan ddarparu cydweithrediad tîm amser real a gwneud penderfyniadau ymhlith sefydliadau allweddol fel yr Heddluoedd, y Gwasanaeth Tân, y Swyddfa Gartref, Rheoli Ffiniau a Sefydliadau Addysg Uwch.