Mae adeilad yr Athro Bernard Knight yn gartref i'n cyfleusterau ymchwilio i leoliadau troseddau. Mae’r tŷ yn cynnwys nifer o efelychiadau realistig o leoliadau trosedd – o fyrgleriaethau domestig a thorri i mewn, i olygfeydd mwy cymhleth fel lladdiadau a thanau angheuol.

Crime Scene House

Mae hyn yn rhoi profiad i fyfyrwyr gwyddoniaeth fforensig mewn archwilio lleoliadau trosedd, ac yn caniatáu ichi ddysgu am faterion posibl a allai godi mewn lleoliadau trosedd fel halogiad a sut i'w osgoi.

Policing students using the Crime Scene Training Facility

Byddwch hefyd yn dysgu am adnabod, dogfennu, adfer a phecynnu tystiolaeth ac egwyddorion y gadwyn cadw.