Mae ein labordai lleoliadau trosedd yn cael eu defnyddio gan fyfyrwyr gwyddoniaeth fforensig a gwyddorau'r heddlu i ddysgu mwy am fathau penodol o dystiolaeth megis olion bysedd, marciau esgidiau, gwadnaethau teiars a phatrymau gwasgariad gwaed.

Forensic Science

Mae gwerthusiad cywir o’r mathau hyn o dystiolaeth yn hanfodol i lwyddiant ymchwiliad fforensig, a bydd ein myfyrwyr yn dysgu sut i wneud hynny gan ddefnyddio dulliau trefnus, technegol.

Forensic Science

Yn ein labordai trin tystiolaeth, byddwch yn chwilio am ystod eang o fathau o dystiolaeth megis blew, ffibrau a gwaed ar eitemau fel dillad ac arfau y byddwch wedi'u hadfer o safle trosedd efelychiedig.