work icon.png

Gwnewch lleoliadau fel rhan o'ch gradd i roi mantais gystadleuol i'ch CV 

survey-1

Enillwch aelodaeth broffesiynol Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol am ddim

taught-by-industry-experts-icon.jpg

Defnyddiwch gyfleusterau o'r safon y byddech yn disgwyl eu gweld a'u defnyddio yn y gweithle

accredited icon.jpg

Mae cysylltiadau cryf â diwydiant yn cynnwys EON, Tata Steel, Airbus a GDF Suez


GRADDAU PEIRIANNEG FECANYDDOL

Profi Peirianneg

Mae ein graddau peirianneg fecanyddol wedi'u hachredu gan yr IMechE a'r Sefydliad Ynni.  Mae hyn yn golygu bod diwydiant yn cydnabod eu bod yn cyrraedd y safon uchaf o addysg ac yn darparu llwybr i ennill statws Peiriannydd Siartredig. 

Mae gan ein hadran peirianneg fecanyddol gysylltiadau cryf â diwydiannau rhyngwladol mawr megis EON, EDF, Doosan Power Systems, Tata Steel, Airbus a GDF Suez. Rydym yn gweithio'n agos gyda nhw i sicrhau bod ein cyrsiau'n cael eu diweddaru, yn berthnasol ac yn heriol. 

Cyfleusterau Blaengar

cutting edge facilities

Ein cyfleusterau peirianneg fecanyddol yw'r safon y byddech yn disgwyl ei weld a'i ddefnyddio yn y gweithle. Maent yn cynnwys ystafelloedd cyfrifiaduron ag offer da sy'n defnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf, a gofodau prosiect a gweithdai pwrpasol. Mae gennym ein hefelychydd hyfforddiant weldio realiti estynedig ein hunain, efelychydd hedfan, twneli gwynt a pheiriannau tyrbin nwy. 

Aelodaeth Broffesiynol

free professional membership

Gallwch ennill aelodaeth broffesiynol am ddim o Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE). Mae’r aelodaeth hon yn rhoi llawer o fanteision i chi megis mynediad at adnoddau ar-lein a gwahoddiadau i ddigwyddiadau lleol a chenedlaethol, gan gynnwys seminarau technegol a chynadleddau, a gall pob un ohonynt helpu i roi mantais gystadleuol i chi yn eich gyrfa. 

Cysylltiadau Diwydiant

Industry links

Mae gan ein hadran peirianneg fecanyddol gysylltiadau cryf â diwydiannau rhyngwladol mawr megis EON, EDF, Doosan Power Systems, Tata Steel, Airbus a GDF Suez. Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda nhw i sicrhau bod ein cyrsiau'n cael eu diweddaru, yn berthnasol ac yn heriol, gan roi'r siawns orau o gyflogaeth yn y dyfodol i chi yn y pen draw. 


Cyrsiau Peirianneg Mecanyddol

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Lleoliadau Peirianneg Fecanyddol

Rhoi Theori ar Waith

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr. 

Konrad - Mechanical Engineering

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                                    

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.   

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.