creative icon.png

Mae'r diwydiant modurol yn symud tuag at gerbydau trydan. Mae ein cwrs peirianneg modurol yn gweithio tuag at y farchnad newydd hon. 

taught-by-industry-experts-icon.jpg

Manteisio ar arbenigedd enwog y Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phŵer (CAPSE). 

laser icon.png

Cyfleusterau blaengar gan gynnwys cyfleusterau gwneud cyfansawdd, twnnel gwynt, cyfleusterau annistrywiol a labordai mewn dynameg hylif a rheolaeth. 

survey-1

Wedi'i gynllunio i fodloni gofynion achredu'r IET ar gyfer statws Periannydd Siartredig


GRADDAU PEIRIANNEG MODUROL

Ailddiffinio Yfory

Bydd y graddau Peirianneg Modurol sydd ar gael gan Brifysgol De Cymru yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch yn y diwydiant modurol modern, gyda ffocws ar dechnoleg cerbydau ymreolaethol. 

Mae'r diwydiant modurol yn newid yn gyflym ac yn symud tuag at gerbydau trydanol a fydd yn dominyddu'r farchnad yn llwyr yn y ddau ddegawd nesaf. Mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio gyda'r datblygiadau technolegol hyn mewn golwg gyda chymaint o bwyslais ar ochr drydanol dylunio cerbydau â'r ochr fecanyddol fel bod gan raddedigion yr offer cywir ar gyfer diwydiant modurol y dyfodol. 

Rhagoriaeth Addysgu

Teaching Excellence

Mae’r rhaglen Peirianneg Modurol yn manteisio ar arbenigedd enwog y Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phŵer (CAPSE), canolfan ymchwil, datblygu, profi ac ardystio a gydnabyddir yn genedlaethol ym Mhrifysgol De Cymru, sydd ag enw da am ymchwil flaengar o fewn y sectorau peirianneg systemau modurol a phŵer uwch. 

Wedi'i Gynllunio gan Ddiwydiant

Industry Designed

Wedi'i gynllunio i fodloni gofynion achredu'r IET ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig,  mae'r cwrs peirianneg modurol yn cynnwys elfennau o'r gwyddorau mathemategol a ffisegol sydd eu hangen i ddylunio, datblygu a gweithgynhyrchu amrywiaeth o systemau peirianneg. Mae hyn yn golygu bod yr hyn a ddysgwch yn bodloni safonau diwydiant, felly byddwch yn graddio gyda'r gallu peirianneg a'r sgiliau busnes rheoli i lwyddo. 

Cyfleusterau Blaengar

Cutting-edge Facilities

Mae ein cyfleusterau peirianneg yn ardderchog. Maent yn cynnwys: cyfleusterau gwneud cyfansawdd, cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion, sganiwr laser, cyfleuster castio alwminiwm, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunyddiau, cyfleusterau annistrywiol yn ogystal â labordai gyda chyfarpar ar gyfer addysgu ategol mewn mecaneg, dynameg, thermodynameg, deinameg hylif a rheolaeth. 


Cyrsiau Peirianneg Modurol

Cyrsiau BEng ac MEng


LLEOLIADAU PEIRIANNEG MODUROL

Rhoi Theori ar Waith

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr. 

automotive engineering stock image.png

Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog.

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

getty images - automotive engineering.png


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.