Mae Hydra yn ddarn soffistigedig o dechnoleg a ddefnyddir i ddysgu swyddogion heddlu i ddefnyddio sgiliau penodol a datblygu eu dealltwriaeth o’r gyfraith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd plismona. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer addysgu ar sail senarios mewn meysydd eraill megis gwaith cymdeithasol, nyrsio a llywodraethu byd-eang.

Hydra Sim Suite

It works by presenting a scenario to the students via a mix of video clips, audio clips and written tasks. The system then tests the student’s ability to take decisions and action. Problems can be varied according to your responses. It also shows you the consequences of your decisions.