survey-1

Prifysgol Seiber y Flwyddyn yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol yn 2019, 2020, 2021 a 2022.

teaching icon.png

Yr unig brifysgol yng Nghymru i gael ei henwi'n Ganolfan Rhagoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch 

CV Icon

Ymgymryd â lleoliadau gwaith sy'n hybu CV mewn diwydiant ac ennill sgiliau seiber amhrisiadwy. 

accredited icon.jpg

Mae llawer o'n cyrsiau wedi'u hachredu gan reoleiddwyr a chyrff y diwydiant. 


Graddau Seiberddiogelwch

Profwch Data Mawr

Mae ein cyrsiau Seiber wedi ennill gwobrau gyda llawer o gyrsiau wedi'u hachredu gan y BCS. Mae tri o'n cyrsiau wedi'u hardystio gan yr NCSC, sy'n rhan o GCHQ. Rydym hefyd yn falch iawn o fod wedi cael ein cydnabod gan yr NCSC fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch - gwobr Aur.

Wedi'ch addysgu gan arbenigwyr yn eu maes, gallwch fod yn hyderus o wybod y cewch eich cefnogi a'ch datblygu i'ch llawn botensial trwy gydol eich astudiaethau. Mae PDC wedi’i henwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn am bedair blynedd yn olynol yng Ngwobrau Seiber Cenedlaethol 2019-2022, ac roedden ni wedi cyrraedd y rownd derfynol yn 2023. Rydym yn falch o’n hystadegau graddedigion rhagorol. 

Drwy gydol eich astudiaethau byddwch yn ymdrin â phynciau blaengar fel Hacio Moesegol, Fforen Ffonau Symudol, Rhyngrwyd Pethau a Data Mawr. Bydd pob cwrs unigryw yn rhoi'r wybodaeth i chi lwyddo mewn amrywiaeth o yrfaoedd cyffrous a phwysig. 

Ar lawer o'n cyrsiau, byddwch yn cael eich hyfforddi i lefel ddigonol i'ch galluogi i gymryd cymwysterau safonol y diwydiant ochr yn ochr â'ch astudiaethau, megis Cisco Cyber Ops, CompTIA Security a Splunk. 


Cyrsiau Seiberddiogelwch

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Canllaw Cyflogadwyedd Cyfrifiadura a Seiber

Mae ein Canllaw Cyflogadwyedd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura a seiber.

O brofiad gwaith ymarferol a chysylltiadau diwydiant i'n hacademyddion angerddol a'n gwahanol lwybrau astudio, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi.

Clywch gan raddedigion PDC wrth i chi ddysgu sut y gallwch chi ddechrau eich gyrfa, gan gynnwys sut y byddwch chi'n datblygu sgiliau yn ôl y galw gan ddefnyddio'r holl feddalwedd a thechnoleg ddiweddaraf.

Cyber Security

ACADEMI SEIBERDDIOGELWCH GENEDLAETHOL

Arwain y frwydr yn erbyn Seiberdroseddu

Yma yn PDC, mae gennym ni Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol ar Gampws Dinas Casnewydd. 

Mae'r academi yn llenwi'r bwlch sgiliau yn y diwydiant trwy hyfforddi rhai o'n myfyrwyr israddedig disgleiriaf a gorau i arwain y frwydr yn erbyn troseddau seiber. 

Mae'r academi hefyd yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr weithio gyda chleientiaid ar amrywiaeth o brosiectau byw gan gynnwys profion hacio, glanhau digidol ac ymchwilio i risgiau diogelwch. 

National Cyber Security Academy

Lleoliadau Seiberddiogelwch

Rhoi Theori ar Waith

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi dod yr unig brifysgol yng Nghymru i gael ei henwi’n Ganolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) – rhan o GCHQ. 

Mae PDC yn un o wyth prifysgol yn y DU a gydnabyddir gan raglen newydd y llywodraeth, sy’n dathlu rhagoriaeth seiberddiogelwch. Mae’r gydnabyddiaeth yn dangos ymrwymiad PDC i addysg seiberddiogelwch yn y fenter NCSC newydd. 

Cyber Security

Canolfan Ragoriaeth Academaidd

Cydnabod Rhagoriaeth

Prifysgol De Cymru (PDC) yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gael ei henwi’n Ganolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) – rhan o GCHQ. 

Mae PDC yn un o wyth prifysgol yn y DU a gydnabyddir gan raglen newydd y llywodraeth, sy’n dathlu rhagoriaeth seiberddiogelwch. Mae’r gydnabyddiaeth yn dangos ymrwymiad PDC i addysg seiberddiogelwch yn y fenter NCSC newydd. 

research-tile-v1.jpg

Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog.  

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Ymchwil Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Dylanwadu ar Newid

Mae Prifysgol De Cymru wedi’i gosod yn gydradd gyntaf yng Nghymru am effaith allan o bum prifysgol ar gyfer ein hymchwil Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Mae ein darlithwyr, sy’n aml yn arweinwyr yn eu maes, yn dylunio ac yn llywio cynnwys ein cwrs, gan sicrhau eich bod yn elwa o’r wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn eich pwnc a thu hwnt.

Gyda 100% o’n heffaith ymchwil yn cael ei ystyried fel un sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol, mae cymryd rhan mewn ymchwil yn helpu i sicrhau bod darlithwyr yn angerddol am eu meysydd, ac â chysylltiadau da â’u diwydiant, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Cyber Security Research


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.