Adeiladu arbenigwyr seiberddiogelwch

Mae ein Hacademi Seiberddiogelwch Genedlaethol, sydd wedi’i lleoli ar Gampws Dinas Casnewydd, yn llenwi’r bwlch sgiliau yn y diwydiant trwy hyfforddi rhai o’n hisraddedigion disgleiriaf a gorau i arwain y frwydr yn erbyn troseddau seiber. Mae'r Academi yn harneisio arbenigedd y Brifysgol, sy'n cynnwys yr ardystiad gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol ar gyfer y cwrs MSc Fforensig Cyfrifiadurol ac yn amodol ar gyfer y cwrs MSc Seiberddiogelwch.

Gan weithio gyda’r Academi, Llywodraeth Cymru a phartneriaid diwydiant mawr i ddatblygu prosiectau o amgylch yr heriau y maent yn eu hwynebu sy’n ffurfio briffiau byw i fyfyrwyr weithio arnynt gyda chymorth gan arbenigwyr academaidd.

Mae portffolio partneriaid busnes yr Academi yn parhau i dyfu gyda CiscoThalesTarianAlert LogicWolfberry Cyber SecurityJFrench a ThirdSpace i enwi dim ond rhai.

Gweithio gyda diwydiant

Mae ein holl fyfyrwyr Seiberddiogelwch Cenedlaethol yn cymryd rhan mewn prosiectau byw. Dyma eu cyfle i ddangos i gwmnïau ac ymchwilwyr y sgiliau y maent wedi’u hennill wrth astudio.

Mae’r prosiectau y mae myfyrwyr wedi gweithio arnynt yn cynnwys:

  • Profi Pen
  • Echdynnu data o ddyfeisiau IoT
  • Diogelu a phrofi gwefannau
  • Nodi gwendidau mewn systemau sefydliadau
  • Creu 'pecyn cymorth seiber'
  • Glanhau digidol
  • Ymchwilio i risgiau diogelwch