Mae Prifysgol De Cymru yn gartref i amrywiaeth o gyfleusterau seicoleg rhagorol sy’n amhrisiadwy i’n helpu i ddeall ymddygiad dynol.

Mae gennym ni labordai seicoleg pwrpasol lle gallwch chi ddatblygu eich sgiliau seicoleg ymarferol, offer tracio llygaid, peiriannau electroenceffalograffeg (EEG) a systemau BIOPAC. Mae yna hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi y gallwch eu defnyddio i gynnal arbrofion a phrofion.

Dysgwch fwy am ein cyfleusterau o safon diwydiant trwy wylio ein fideos byr isod.

Psychology Facilities

Swît Arsylwi

Mae ein hystafell arsylwi yn galluogi myfyrwyr, fel ymchwilwyr, i arsylwi ymddygiad dynol mewn modd naturiol trwy sgrin un ffordd. Mae hyn yn rhoi iddynt y sgiliau ymchwilio ac arsylwi sydd eu hangen ar gyfer eu hastudiaethau ac ystod o yrfaoedd diddorol mewn seicoleg.

Traciwr Llygad

Mae ein Traciwr Llygaid Tobii yn offer newydd sbon o safon diwydiant sy'n olrhain symudiad eich llygaid. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer ystod o arbrofion ac mae'n rhoi cipolwg ar agweddau ar ymddygiad dynol nad ydynt yn nodweddiadol i'w canfod.

Labordy BRAIN

Mae ein Labordy BRAIN yn gartref i offer gan gynnwys ein system Magstim EGI. Mae hon yn System EEG ddatblygedig sy'n mesur y gweithgaredd trydanol sy'n gysylltiedig â swyddogaeth yr ymennydd ac mae'n amhrisiadwy wrth wella ein dealltwriaeth o wybyddiaeth ddynol.

Biopac

Mae ein labordai seicoleg yn gartref i systemau BIOPAC, y mae myfyrwyr yn eu defnyddio i ddysgu am y berthynas rhwng bioleg a seicoleg trwy edrych ar ymatebion ffisiolegol i ysgogiadau megis cyfradd curiad y galon, dargludiad croen, croen galfanig a gweithgaredd yr ymennydd.