Mae ein myfyrwyr yn ymuno â ni am lu o resymau!

Boed hynny oherwydd ein tîm rhagorol o ddarlithwyr a thechnegwyr profiadol, y ffaith ein bod yn cynnig cyrsiau achrededig BPS neu ein cyfleusterau o safon diwydiant, mae amrywiaeth o bethau y mae myfyrwyr yn eu hystyried cyn dewis astudio Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru.

Clywch gan rai o’n myfyrwyr isod a darganfod beth sy’n gwneud Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru mor arbennig iddyn nhw.

Lucy

Jennifer

Jacob

Odette

Seicoleg yn PDC

Psychology

Archwiliwch ein hystod o raddau seicoleg Israddedig ac Ôl-raddedig.                                                                                                                                   

Cyfleusterau

Psychology Facilities - BRAIN Lab

Mae gennym gyfleusterau o safon diwydiant gan gynnwys tracio llygaid, peiriannau EEG a systemau BIOPAC.

Pam dewis PDC

Why USW

Darganfyddwch beth sy'n ein gosod ar wahân i brifysgolion eraill a pham mae cymaint yn dewis ymuno â'r #TeuluPDC.

ymweld â ni

Open Days

Archwiliwch ein campysau a darganfyddwch y dinasoedd bywiog Caerdydd, Casnewydd a Thref Pontypridd.