CYFLEOEDD GWERTH YCHWANEGOL HEB GOST YCHWANEGOL

Elfen allweddol o'n graddau seicoleg yw'r profiad ymarferol y byddwch yn ei gael trwy gydol eich astudiaethau. 

Mae Psychology Plus yn rhoi cyfleoedd am ddim i chi wella'ch sgiliau a'ch sylfaen wybodaeth gyda'r nod o roi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi i raddedigion neu wrth wneud cais am astudiaeth bellach. 

Byddwch yn cael y cyfle i ennill profiad clinigol yn ein clinig ar y campws.  Mae cwblhau cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith yn hwb mawr i'ch CV. 

Gwybodaeth (Cyrsiau Byr)

Psychology Plus

Mae ein hystod amrywiol o gyrsiau byr am ddim yn ffordd wych o ychwanegu ymhellach at y repertoire o sgiliau y byddwch yn eu hennill fel rhan o'ch gradd. 

Mae'r cyrsiau byr hyn yn gyfle delfrydol i ychwanegu hwb arall i'ch CV, i gefnogi eich dilyniant gyrfa, ac fe'u cyflwynir trwy gydol y flwyddyn ar yr amser sydd fwyaf addas i chi. Gallwch ddysgu mwy am feysydd penodol seicoleg, ymarfer seicolegol a disgyblaethau cysylltiedig fel cwnsela. 

Profiad (Lleoliadau Gwaith)

Psychology-Plus---Safeguarding-Children.jpg

Rydyn ni'n meddwl bod profiad gwaith yn rhan hanfodol o'ch gradd, felly mae llawer o gyfleoedd i brofi byd gwaith. 

Gallwn hwyluso cyfleoedd lleoliad gwaith, gan roi cyfle i chi gael profiad ymarferol yn ein Clinig Seicoleg a Lles ein hunain, trwy gynllun prentisiaeth ymchwil, neu allan yn y proffesiwn. 

Cydnabod (Tystysgrifau Allanol)

Psychology-Plus---Knowledge-Neuor-Developmental.jpg

Rydym yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr seicoleg ymgymryd â nifer o dystysgrifau â bathodyn allanol ochr yn ochr â'u hastudiaethau. 

Mae'r cymwysterau hyn a gydnabyddir gan y diwydiant yn ffordd wych o ennill cydnabyddiaeth bellach am y wybodaeth a'r sgiliau i ategu eich astudiaethau. Yn fwy na hynny, mae'n gyfle arall i sefyll allan wrth ymgeisio am swyddi. 

LLWYBRAU GYRFAOEDD

Psychology-Plus---Recognistion-Interlink-Volunteering.jpg

Gall gradd mewn seicoleg fynd â chi i amrywiaeth o yrfaoedd diddorol ar ôl i chi raddio. 

Dysgwch fwy am y gyrfaoedd arferol y mae graddedigion yn eu cael eu hunain ynddynt, a sut y gallwn gefnogi eich llwybr i'r proffesiwn.

SEICOLEG YN PDC

Pam astudio Seicoleg? Mae yna lawer o resymau pam y dylech chi ystyried dilyn gradd seicoleg yn PDC. 

Yn gyntaf, mae pob un o’n graddau Seicoleg israddedig ym Mhrifysgol De Cymru wedi’u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. 

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu meysydd arbenigol ac mae staff academaidd yn ymwneud yn helaeth ag ymchwil. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn labordai seicoleg pwrpasol lle gallwch ddatblygu eich sgiliau seicoleg ymarferol.