Mae llawer o'n cyrsiau peirianneg yn cael eu cydnabod gan gyrff proffesiynol ac mae ganddynt achrediadau fel marciwr ar gyfer ansawdd yr addysgu, ac i sicrhau bod safonau proffesiynol yn cael eu bodloni.

Cyngor Peirianneg

Mae'r Cyngor Peirianneg yn rhoi trwyddedau i sefydliadau peirianneg proffesiynol, gan ganiatáu iddynt asesu ymgeiswyr i'w cynnwys ar y gofrestr genedlaethol o beirianwyr a thechnegwyr proffesiynol. 

Y cam cyntaf tuag at gofrestru'n broffesiynol gyda'r Cyngor Peirianneg fel EngTech, IEng, CEng neu ICTTech yw aelodaeth o sefydliad peirianneg proffesiynol trwyddedig. 

Bydd sefydliad yn gweithredu fel y corff dyfarnu ar gyfer cofrestriadau proffesiynol. Bydd y sefydliad hwn yn dibynnu ar ein dewis faes astudio. Gwiriwch eich dewis faes astudio, ar gyfer achrediadau cysylltiedig. 


Sefydliadau ProffesiynolCymdeithasau Proffesiynol Eraill

Sefydliadau Peirianneg Proffesiynol

Cymdeithasau Proffesiynol Eraill