Cyrsiau Peirianneg Ôl-raddedig ym Mhrifysgol De Cymru


Yn PDC Peirianneg, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau peirianneg ôl-raddedig, ar draws peirianneg sifil, yr amgylchedd adeiledig, peirianneg fecanyddol, peirianneg drydanol ac electronig a pheirianneg awyrennol.

Gyda chysylltiadau cryf â diwydiant, cyrsiau sydd wedi’u hachredu’n broffesiynol a mynediad at gyfleusterau arbenigol o safon diwydiant sy’n darparu mannau dysgu cyffrous, rydym yn rhoi’r llwyfan ichi ragori yn eich gyrfa ddewisol.

Mae dau bwynt mynediad ar gyfer ein cyrsiau peirianneg ôl-raddedig, sy'n rhoi'r opsiwn i chi ddechrau ar eich taith gyda ni naill ai ym mis Medi neu fis Chwefror.

Wayne Kwenda


Pam astudio cwrs Peirianneg ôl-raddedig yn PDC?

Cyfleusterau Peirianneg o safon diwydiant

Ym Mhrifysgol De Cymru, bydd gennych fynediad ymarferol i'n cyfleusterau peirianneg pwrpasol o safon diwydiant. Mae hyn yn cynnwys ein Canolfan Awyrofod ar y campws, sy'n gartref i'w hawyrennau ei hun, cyfres o gyfleusterau hyfforddi ymarferol a gymeradwywyd gan y diwydiant awyrofod, a labordai electroneg wedi'u hategu gan dechnolegau Renesas sy'n arwain y byd.

Rydym wedi ailwampio ein labordai peirianneg sifil a mecanyddol yn ddiweddar gan roi'r peiriannau cyfrifiadurol a rheoli diweddaraf iddynt. Gallwch archwilio ein cyfleusterau proffesiynol o gysur eich sedd trwy fynd ar daith rithwir.Dysgu Hyblyg

Mae ein cyrsiau Peirianneg wedi’u lleoli ar ein campws yn Nhrefforest ym Mhontypridd. Mae effaith barhaus pandemig Covid-19 yn golygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydym yn darparu ein cyrsiau a'n gwasanaethau. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein cyrsiau a gwasanaethau eraill mor ddiogel â phosibl.

Ar hyn o bryd mae ein cyrsiau'n cael eu haddysgu gyda dull dysgu cyfunol ac mae nifer o'n cyrsiau hefyd ar gael i'w hastudio 100% ar-lein. Byddwch yn ymgymryd â darlithoedd, gweithdai a thiwtorialau rhithwir trwy amrywiol offer ar-lein, yn gallu cyrchu a derbyn cymorth e-bost a fideo ar-lein gan eich darlithwyr a'ch cyfoedion bob cam o'r ffordd.

Cliciwch yma i ddarllen am y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.


Cyrsiau Peirianneg fesul Pwnc:

Rhaglenni Ymchwil Peirianneg

Engineering research student

Rydym yn cynnig nifer o raglenni ymchwil ôl-raddedig gan gynnwys Meistr trwy Ymchwil a PhD, ac mae pob un ohonynt yn caniatáu ichi wneud astudiaeth fanwl o bwnc Peirianneg sydd o ddiddordeb i chi. Gallwch astudio'n llawn amser neu'n rhan-amser, ar y campws neu o bell (yn amodol ar drwydded). Mae gennym gryfderau ymchwil mewn nifer o ddisgyblaethau unigol a meysydd rhyngddisgyblaethol gan gynnwys cyfathrebu symudol a lloeren; awyrofod; peirianneg deunyddiau uwch; ynni cynaliadwy; peirianneg cynnyrch electronig; diwifr ac optoelectroneg a pheirianneg systemau modurol a phŵer.

Mae achrediadau yn gweithredu fel stamp cymeradwyo ar gyfer eich cyflogadwyedd

Mae graddio gydag achrediad yn dangos eich bod wedi cael eich addysgu i'r safon uchaf sy'n berthnasol i'r diwydiant a chaiff hyn ei gydnabod yn aml gan gyflogwyr, gan roi mantais gystadleuol i chi wrth ymuno â'r farchnad swyddi. Dyma ein hachredwyr peirianneg:

         test   logo test   institute of highway engineers   CIHT  ICE   

         engineering council   RAES   IET   iCES   iose   iosh test  


CYSYLLTIADAU ALLWEDDOL