GWESTY PUM SEREN, HYFFORDDIANT PUM SEREN.

Cawn ein hamgylchynu gan sgiliau lletygarwch a gwasanaeth cwsmeriaid bob dydd, ond beth sy’n gwneud profiad cwsmer rhagorol? Y bobl sy'n ei gyflwyno!

Mae ein gradd Rheoli Gwesty a Lletygarwch yn darparu’r unig gyfle yn y DU i ddysgu tra’n ennill profiad ymarferol o fewn gwesty pum seren. Bydd Ysgol Busnes De Cymru yn eich dysgu sut i fireinio eich sgiliau a’ch angerdd am bob agwedd ar letygarwch, trwy eich dysgu seiliedig ar waith yn y Celtic Manor Resort a thrwy ddysgu academaidd ar ein campws yng Nghasnewydd.Pam Astudio Rheoli Gwesty A Lletygarwch?

Sefyll allan i gyflogwyr

Bydd myfyrwyr ar ein cwrs gwesty a lletygarwch nid yn unig yn dysgu am hanfodion y diwydiant lletygarwch, byddant hefyd yn datblygu sgiliau ymarferol a phroffesiynol - gan ddarparu'r sylfeini ar gyfer gyrfa lwyddiannus.

Gall cyrchfan pum seren ar eich CV helpu i gael eich troed trwy ddrws ystod eang o gyflogwyr gan ei fod yn amlygu safon uchel eich profiadau dysgu seiliedig ar waith. Gan fod ein cwrs yn anelu at wneud arferion lletygarwch yn fwy cynaliadwy, mae ein myfyrwyr yn ymuno â diwydiant fel hyrwyddwyr cynaliadwyedd gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i allu arwain y ffordd wrth wneud y diwydiant lletygarwch yn wyrddach.


Lleoliadau Pum Seren

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn cael profiad gwaith ymarferol yng Ngwesty'r Celtic Manor pum seren, lle byddwch yn ennill amrywiaeth eang o sgiliau sy'n ofynnol ar lefelau gweithredol, goruchwylio a rheoli yn y diwydiant lletygarwch - yn amrywio o rannu ystafelloedd, bwyd a diod a chynhadledd a gwledd.

Yn ogystal ag amser yng Ngwesty'r Celtic Manor yn ystod y tymor, byddwch hefyd yn cael eich annog i chwilio am waith haf naill ai mewn sefydliadau bwtîc llai neu gyda darparwyr gwestai a lletygarwch eraill yn y DU ac yn rhyngwladol.

Trwy weithio a dysgu mewn amgylchedd pum seren byddwch yn ennill gwybodaeth amhrisiadwy gan arbenigwyr yn y diwydiant a fydd yn eich hyfforddi mewn rhagoriaeth gwasanaeth cwsmeriaid ac yn dysgu arferion gorau'r diwydiant i chi.


Yr unig gradd yn y DU gyda chyfleoedd dysgu seiliedig ar waith pum seren

Cwrs Gwesty a Lletygarwch PDC yw'r unig radd yn y DU sy'n cael ei rhedeg ar y cyd â gwesty pum seren a chyrchfan gwyliau.

Mae’r cydweithrediad unigryw hwn gyda’r Celtic Manor Resort yn golygu y dysgir sgiliau lletygarwch a gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf, yn y gwaith, a gefnogir gan ddamcaniaethau ac arferion academaidd yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r cyfle hwn yn eich helpu i wneud cysylltiadau â diwydiant a datblygu sgiliau rheoli proffesiynol a lletygarwch.


Hotel-and-Hospitality-3-block


Cwrs Rheoli Gwesty a Lletygarwch

Hotel and Hospitality Management service

BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch


Wedi’i seilio ar egwyddorion ‘dysgu byd go iawn’, dyma’r unig radd rheoli gwesty a lletygarwch yn y DU sy’n cael ei rhedeg ar y cyd â gwesty pum seren.

Trwy gyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a phrofiad ymarferol, byddwch yn dod i ddeall pob agwedd ar fusnes y gwesty yn fanwl, yn ogystal ag amlygiad i waith lleoliad pum seren.

Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol a phroffesiynol o'r gwaelod i fyny, a chael amlygiad i arbenigwyr diwydiant o bob maes o'r diwydiant gwestai a lletygarwch, hyfforddiant yn y gwaith, gweithdai rhyngweithiol a sesiynau hyfforddi unigol.


Diwrnodau Agored

Newport Campus Open Day
27th-apr-welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Darganfyddwch ystod o gyrsiau achrededig proffesiynol PDC, y mae llawer ohonynt wedi'u cynllunio mewn partneriaeth â diwydiant.

15th-june-open-day-welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Darganfyddwch ystod o gyrsiau achrededig proffesiynol PDC, y mae llawer ohonynt wedi'u cynllunio mewn partneriaeth â diwydiant.


Sbotolau Myfyrwyr


Y Cam Nesaf