Mae lleoliadau gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso eich sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn.

Ym Mhrifysgol De Cymru, mae cyflogadwyedd wrth wraidd yr hyn a wnawn. O’r herwydd, mae llawer o’n myfyrwyr yn cael y cyfle i ennill profiad mewn cwmnïau rhagorol, yn lleol ac yn fyd-eang.

Gallwch ddarllen mwy am y lleoliadau y mae ein myfyrwyr wedi'u mynychu isod.

Ein straeon myfyrwyr


Canllaw Cyflogadwyedd Cyfrifiadura a Seiber

Mae ein Canllaw Cyflogadwyedd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura a seiber.

O brofiad gwaith ymarferol a chysylltiadau diwydiant i'n hacademyddion angerddol a'n gwahanol lwybrau astudio, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi.

Clywch gan raddedigion PDC wrth i chi ddysgu sut y gallwch chi ddechrau eich gyrfa, gan gynnwys sut y byddwch chi'n datblygu sgiliau yn ôl y galw gan ddefnyddio'r holl feddalwedd a thechnoleg ddiweddaraf.

Cyber Security