BLYNYDDOEDD A LLEOLIADAU RHYNGOSOD

Ar ein holl gyrsiau peirianneg mae gennych gyfle i dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant peirianneg i roi'r dechrau gorau i'ch gyrfa. 

Gelwir eich blwyddyn lleoliad yn aml yn “flwyddyn ryngosod.” Mae lleoliad rhyngosod yn gyfle profiad gwaith dilys sy'n ffurfio rhan o raglen gradd prifysgol a elwir yn gwrs rhyngosod. 

Fel arfer cymerir lleoliadau rhyngosod yn y flwyddyn olaf ond un o radd pedair blynedd. Mae’r enw’n deillio o’r ffaith bod y cwrs yn cynnwys blwyddyn leoliad sydd wedi’i ‘ryngosod’ yng nghanol y radd. Fodd bynnag, nid dyma’r unig opsiwn sydd ar gael ar gyfer lleoliadau gwaith. 

Joshua Stuckey, AME graduate and GE employee.jpg

PROFIAD

Civil Engineering  - 2021 Photoshoot.jpg

Mae ein graddedigion wedi gweld eu blwyddyn lleoliad yn arbennig o fuddiol gan ei fod wedi caniatáu iddynt ennill profiad ymarferol o fewn eu dewis gyrfa a’r cyfle i ddysgu’n uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol sydd wedi’u lleoli yn eu diwydiant. 

HYDER

Bryn Read_ Civil Engineering student

Mae ein graddau rhyngosod yn cynnig y cyfuniad perffaith o astudiaeth academaidd a phrofiad gwaith ymarferol, gan ganiatáu i chi adeiladu hyder yn y gweithle a bod yn fyfyriwr graddedig parod am waith o'ch rhaglen radd. 

GYRFAOEDD

Wayne Kwenda

Nid yw'n anghyffredin i raglenni blwyddyn lleoliad hefyd agor cyfleoedd gwaith yn y dyfodol mewn meysydd neu broffesiynau tebyg i'n graddedigion. 


DARGANFOD MWY GAN EIN MYFYRWYR

Mae gennym ni amrywiaeth eang o leoliadau ar draws pob un o’n meysydd pwnc. 

Dysgwch fwy am y lleoliadau sydd ar gael yn y maes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo a chlywed gan y myfyrwyr sydd wedi bod ar ein lleoliadau hyd yn hyn ar y tudalennau hyn. 


PEIRIANNEG YN PDC

Rydym yn cynnig cyrsiau peirianneg traddodiadol fel peirianneg sifil, fecanyddol, drydanol ac electronig, neu gyrsiau mwy arbenigol fel peirianneg cynnal a chadw awyrennau. 

ACHREDIADAU

Mae cyrff proffesiynol yn gosod y meincnod ar gyfer safonau gweithwyr a gallant ddatgloi drysau i swyddi lefel uchel. 

Rydym yn ymgorffori’r safonau a’r achrediadau hyn yn ein holl gyrsiau peirianneg i sicrhau eich bod yn cael y gorau o astudio gyda ni ac y gallwch symud ymlaen i gymwysterau proffesiynol cyn gynted â phosibl ar ôl i chi raddio. 

CYFLEUSTERAU

Yn PDC, mae ein cyfleusterau peirianneg pwrpasol yn cynnwys Canolfan Awyrofod, sy’n gartref i’w hawyrennau ei hun, cyfres o gyfleusterau hyfforddi ymarferol a gymeradwyir gan y diwydiant awyrofod, a labordai electroneg wedi’u hategu gan dechnolegau Renesas o’r radd flaenaf. Rydym wedi ailwampio ein labordai peirianneg sifil a mecanyddol yn ddiweddar gan roi'r peiriannau cyfrifiadurol a rheoli diweddaraf ynddynt.