Mae lleoliadau gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso eich sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn.

Ym Mhrifysgol De Cymru, mae cyflogadwyedd wrth wraidd yr hyn a wnawn. O’r herwydd, mae llawer o’n myfyrwyr yn cael y cyfle i ennill profiad mewn cwmnïau rhagorol, yn lleol ac yn fyd-eang.

Gallwch ddarllen mwy am y lleoliadau y mae ein myfyrwyr wedi'u mynychu isod.

Ein straeon myfyrwyr