Astudiwch yng Nghanol Caerdydd

O gyrsiau Drama neu Ddylunio, i Ffasiwn neu Ffilm, mae eich dyfodol creadigol yn dechrau yma ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae Caerdydd yn gartref i gymuned greadigol fywiog, gyda’r BBC, Pinewood Studios a chyfoeth o asiantaethau creadigol ar garreg eich drws. Mae’r potensial enfawr ar gyfer cyflogaeth yn yr ardal yn cael ei adlewyrchu gan 95% o’n graddedigion yn mynd i mewn i waith neu astudiaeth bellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Dilynwch ni ar Instagram @USWCreative a Twitter @USWCreative.

HIS DARK MATERIALS

Graduate Ben Jenkins, His Dark Materials

Gweithiodd mwy na 40 o fyfyrwyr a graddedigion o Ysgol Ffilm a Theledu’r Brifysgol ar gynhyrchiad y BBC o’r ddrama deledu epig, His Dark Materials.

Mae His Dark Materials yn gynhyrchiad Bad Wolf. Trwy eu menter addysgol nid er elw, Screen Alliance Wales (SAW), mae Bad Wolf yn parhau i ddatblygu perthnasoedd ag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol, gan adeiladu llwybrau gyrfa a chefnogi talent ifanc Cymreig.

Gweithiodd myfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru mewn amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cynorthwywyr cynhyrchu, hyfforddeion yr adran gelf, animeiddiadau gweledol a llawer mwy.

Dysgu mwy.

SEX EDUCATION 2

Emily Barker. USW graduate who helped with the making of Sex Education

Mae dros 20 o fyfyrwyr a graddedigion wedi cael y cyfle i weithio ar y gyfres Netflix 'Sex Education' sydd wedi cael canmoliaeth gan y beirniaid, diolch i gysylltiadau agos y diwydiant ag Ysgol Ffilm a Theledu PDC ag 'Eleven Film'.

Roedd y rolau’n rhychwantu’r cynhyrchiad cyfan – o wisgoedd a chelf i gamera, sain a dylunio – gyda nifer o’r lleoliadau’n para sawl wythnos.

Fe wnaethom gwrdd ag ychydig o'r tîm i ddarganfod sut y daethant i wybod am y cyfle i weithio ar sioe a gydnabyddir yn fyd-eang a chlywed am eu profiadau yn ystod y cynhyrchiad.

Dysgu mwy.

GWOBRAU

Emily Fain - USW Graduate

Ein myfyrwyr creadigol a’n graddedigion ym Mhrifysgol De Cymru sydd y tu ôl i rai o ffilmiau mwyaf llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi’u henwebu ar gyfer Gwobrau Academi 2020.

Gan weithio ar ffilmiau mawr gan gynnwys 1917, Avengers: Endgame, The Lion King a Star Wars: The Rise of Skywalker, mae cyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru yn ychwanegu rhai o ffilmiau Hollywood sydd wedi ennill yr elw gros mwyaf yn y blynyddoedd diwethaf at eu CVs.

Mae ein myfyrwyr a’n graddedigion dawnus wedi ennill Oscars ac wedi dylunio setiau ar gyfer BAFTA, yn ogystal ag ennill gwobrau fel Gwobr Cerddoriaeth Gymreig, Gwobr Pensil yng Ngwobrau Gwaed Newydd D&AD. Mae rhai hyd yn oed wedi cyrraedd y rhestr Breakthrough Brits y chwenychir.

Dysgu mwy.

GŴYL IMMERSED!


Mae’r ŵyl Immersed! yn ŵyl gerddoriaeth unigryw sy’n cael ei churadu, ei chynllunio a’i gweithredu gan fyfyrwyr Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol PDC.

Mae’r myfyrwyr yn rhaglennu, yn hyrwyddo ac yn rheoli’r digwyddiad, yn ogystal â pherfformio eu hunain ochr yn ochr â’r talentau cerddorol gorau o Gaerdydd a phrif artistiaid sefydledig.

Mae prif artistiaid ar gyfer Immersed! PDC wedi cynnwys yr artist aml-blatinwm, sydd wedi ennill gwobrau a chyn flaenwr Verve, Richard Ashcroft, a chyd-brif ganwr The Libertines, Pete Doherty!

Dysgu mwy.

GŴYL GRADDEDIGION

Grad Fest bilingual.png

Mae ein Gŵyl Graddedigion flynyddol yn arddangos y gwaith anhygoel y mae ein myfyrwyr wedi'i wneud y flwyddyn honno.

Yn y digwyddiad wythnos diwethaf, gwelwyd pwnc gwahanol yn cael sylw bob dydd, gan amlygu’r dalent a’r sgiliau y mae ein myfyrwyr wedi’u datblygu yn ystod eu hastudiaethau.

Nod eleni yw bod yn ddathliad mwy a gwell nag erioed o’r blaen o waith caled ein holl fyfyrwyr!

Dysgu mwy.

DIGWYDDIADAU

IMG_3714.width-900.format-jpeg.jpg

Rydym yn cynnal llwyth o ddigwyddiadau Y Diwydiannau Creadigol ar draws pob pwnc.

Mae hyn yn cynnwys dosbarthiadau meistr o amrywiaeth o bynciau, sesiynau Holi ac Ateb gyda gweithwyr proffesiynol, a chyfleoedd i rwydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant.

Darganfyddwch pa Ddigwyddiadau Y Diwydiannau Creadigol sydd ar y gweill

Dysgu mwy.


TAITH O AMGYLCH CAERDYDD