EIN MYFYRWYR A GRADDEDIGION LLWYDDIANNUS

Ein myfyrwyr a’n graddedigion creadigol ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) sydd y tu ôl i rai o brosiectau mwyaf llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf, ac mae rhai ohonynt wedi’u henwebu ar gyfer Gwobrau Academi 2020. Gan weithio ar ffilmiau mawr gan gynnwys 1917, Avengers: Endgame, The Lion King a Star Wars: The Rise of Skywalker, mae cyn-fyfyrwyr PDC yn ychwanegu rhai o ffilmiau Hollywood sydd wedi ennill y cynnydd mwyaf yn y blynyddoedd diwethaf at eu CVs.

Mae ein myfyrwyr a’n graddedigion dawnus wedi ennill Oscars ac wedi dylunio setiau ar gyfer BAFTA, yn ogystal ag ennill gwobrau fel Gwobr Cerddoriaeth Gymreig, Gwobr Pensil yng Ngwobrau Gwaed Newydd D&AD. Mae rhai hyd yn oed wedi cyrraedd y rhestr Breakthrough Brits a chwenychir.


Baftas
Emily Fain - USW Graduate

Mae Emily wedi gweithio ar Wobrau Ffilm BAFTA a The Royal Variety Performance

“Hyd yn hyn, rydw i wedi gweithio ar sioeau fel BAFTA Celebrates Downton Abbey, Gwobrau Ffilm BAFTA, The Royal Variety Performance, a Chyngerdd Gwobr Heddwch Nobel yn Norwy.

Mae fy rôl yn cynnwys cynorthwyo Peter Bingemann, dylunydd set ar gyfer adloniant ysgafn a digwyddiadau byw, trwy gydol y broses ddylunio - mae hyn yn cynnwys ymchwil, gwneud modelau, lluniadu technegol a goruchwylio llwytho dyluniad gorffenedig i'r lleoliad.

Un o’r pethau cyffrous am y swydd yw fy mod yn cael gweithio yn rhai o theatrau a lleoliadau cyngherddau mwyaf rhyfeddol yng Nghanol Llundain; yn fwyaf diweddar yn y Tŷ Opera Brenhinol lle cynhaliwyd Gwobrau Ffilm BAFTA."

Catherine and Charlotte Woolley Games

Gwnaeth Catherine Woolley, un o raddedigion PDC, restr y Breakthrough Brits a chwenychir

Mae Breakthrough Brits yn arddangos ac yn cefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol Brydeinig ym myd ffilm, teledu a gemau. Graddiodd Catherine o radd dylunio gemau cyfrifiadurol Prifysgol De Cymru (PDC) gydag anrhydedd dosbarth cyntaf.

“Dw i’n meddwl ei bod hi’n anhygoel fy mod i wedi cael fy newis fel BAFTA Breakthrough Brit, fyddwn i byth wedi disgwyl cyrraedd mor bell â hyn pan mae cymaint o gystadleuaeth.

Edrychaf ymlaen at y rhaglen gymorth i ddatblygu fy sgiliau a gwybodaeth fel dylunydd. Y cyfan rydw i'n ei wybod nawr yw bod yn rhaid i mi fod hyd yn oed yn well nag erioed i brofi fy mod yn deilwng o'r teitl. A dyma obeithio am yrfa gyffrous yn dilyn fy mhrofiad presennol.”

Asif Kapadia

Enillodd Asif Kapadia Oscar, myfyriwr graddedig mewn Ffilm, y rhaglen ddogfen orau yn 2016 gyda’i ffilm ‘Amy’

“Rwy’n meddwl y dylai ffilmiau fod yn gyffrous ac yn ddramatig. Mae rhai pobl yn dweud na fyddwn i byth yn mynd i weld rhaglen ddogfen yn y sinema. Rwy'n eu trin fel dramâu. Rwy'n meddwl mai dyna'r prif beth.

Er ei fod yn adnabyddus yn bennaf am ei ffilmiau dogfen gan gynnwys ‘Senna’, biopic o’r diweddar yrrwr rasio o Frasil, ni hyfforddodd Kapadia yn benodol fel gwneuthurwr ffilmiau dogfen.

Yn wir, roedd ei ffilm nodwedd gyntaf, The Warrior, yn unrhyw beth ond hynny. Mae’n adrodd hanes dyn sy'n ymwrthod â'i rôl fel gorfodwr i arglwydd lleol ond sydd wedyn yn dod yn ysglyfaeth mewn helfa lofruddiaethus trwy'r Himalayas. Enillodd ddwy wobr BAFTA yn 2001.

Adwaith win Welsh Music Prize 2019

Myfyriwr poblogaidd a masnachol Prifysgol De Cymru (PDC), Holly yn ennill Gwobr Cerddoriaeth Gymreig

Mae’r myfyriwr Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol PDC, Holly Singer, wedi’i chyhoeddi fel enillydd Gwobr Cerddoriaeth Gymreig 2019, gyda’i band Adwaith.

Cyhoeddwyd mai Adwaith oedd yr enillwyr gyda’u halbwm, ‘Melyn’ yn ystod y seremoni wobrwyo yn Y Gyfnewidfa Lo neithiwr (dydd Mercher 27 Tachwedd).

Bu panel o arbenigwyr yn y diwydiant yn trafod y rhestr fer o ddeuddeg albwm.

Dywedodd Lucy Squire, Rheolwr Pwnc Academaidd Cerddoriaeth a Sain yn PDC, “Rydym wrth ein bodd bod Hollie Singer, myfyrwraig BA Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol yn ei hail flwyddyn, a’i band Adwaith, wedi ennill Gwobr Cerddoriaeth Gymreig 2019 gyda’u halbwm ‘Melyn’.”

Daniel Kemeys

Mae gwaith Daniel ar Star Wars wedi cael ei enwebu am Oscar

Bu Daniel Kemeys, cyfansoddwr digidol o Gwmbrân, yn gweithio ar Star Wars: The Rise of Skywalker, a enwebwyd am Wobr yr Academi yn y categori Effeithiau Gweledol.

“Mae cyfansoddwr digidol, yn y termau symlaf, yn defnyddio meddalwedd arbenigol (fel Photoshop) ond gyda delweddau symudol.

“Rydyn ni'n cymryd yr holl elfennau ac yn eu rhoi at ei gilydd i wneud i saethiad edrych yn ddilys. Fy ngwaith i yw gwneud yn siŵr pan fydd y saethiad yn gadael y stiwdio, mae'n edrych fel pe bai'r effeithiau hynny yno bob amser.

Mae'n deimlad anhygoel bod yn rhan o'r Oscars eleni a chael eich rhestru ochr yn ochr â'r holl ffilmiau enfawr eraill hyn. Mae agwedd saethiad gorffenedig mor bwysig, ac mae wedi bod yn werth chweil gweld fy nghyfraniad i’r ffilm ar y sgrin fawr.”

Kate Middleton - Graphic Communication graduate

Kate Middleton yn ennill y Wobr Pensil yng Ngwobrau Gwaed Newydd D&AD, 2019

"Roedd ennill y wobr yn swreal. Dywedwyd wrthym pan gawsom y briffiau bod ennill Pensil D&AD yn hynod o anodd. Pan glywais fy mod wedi ennill, cefais fy syfrdanu gan negeseuon gan ddarlithwyr a ffrindiau.

Pan es i i'r seremoni wobrwyo ar ôl i fy enw gael ei alw, ac wedi i mi gasglu fy mhensil, yr oedd ennill yn teimlo'n real. Mae ‘pensiliau’ yn fawreddog yn y byd dylunio a hysbysebu.

Mae'r Gwobrau Gwaed Newydd yn benodol ar gyfer myfyrwyr prifysgol ledled y byd. Felly, mae ennill y gystadleuaeth yn cyflwyno cyfoeth o gyfleoedd i bobl ifanc greadigol. Cyflwynais fy nghais ar gyfer fy modiwl blwyddyn olaf. Mewn partneriaeth â chwmni/brand enfawr, mae D&AD yn cyflenwi briffiau i chi ddewis ohonynt."

YMUNWCH Â'N MYFYRWYR SYDD WEDI ENNILL GWOBRWYON

O gyrsiau Drama a Dylunio i Ffasiwn a Ffilm, mae eich dyfodol creadigol yn dechrau yma ym Mhrifysgol De Cymru. Mae Caerdydd yn gartref i gymuned greadigol fywiog, gyda’r BBC, Bad Wolf Studios a chyfoeth o asiantaethau creadigol ar garreg eich drws.

Datblygwch eich sgiliau creadigol mewn amgylchedd proffesiynol a meithrin perthynas â'n cysylltiadau cryf â diwydiant ar un o'n cyrsiau creadigol.

Ydych chi eisiau dilyn yn ôl traed ein myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr arobryn? Porwch ein cyrsiau creadigol a darganfyddwch eich potensial heddiw.

Immersed Festival 2020 - band 6