Profiad trochi cydweithredol

Mae Trochi yn Ŵyl amlgyfrwng wedi’i chyflwyno gan fyfyrwyr Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol De Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth â’r gymuned leol er budd yr elusen newid hinsawdd, Music Declares Emergency.


Gan gydweithio â'r diwydiant, mae myfyrwyr yn cymhwyso'r wybodaeth a'r sgiliau a gafwyd yn eu cyrsiau penodol i ymgysylltu â phob agwedd ar raglennu cerddoriaeth, perfformio, hyrwyddo, a chynhyrchu gŵyl fyw. Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu ystod eang o briodoleddau personol a meithrin sgiliau trosglwyddadwy megis ymwybyddiaeth fasnachol, cyfathrebu, llythrennedd digidol, rheoli prosiectau, arwain, arloesi, a menter.


Trochi 2024

Mae Trochi wedi datblygu o raglen a oedd yn cynnwys bandiau myfyrwyr ar y dechrau, i gynnwys perfformwyr aml-blatinwm a’r rhai sydd wedi ennill gwobrau Ivor Novello fel Richard Ashcroft, Peter Doherty, Tom Greenham, Bang Bang Romeo a Lady Leshurr, gan werthu pob tocyn mewn lleoliad ar gyfer 1,000 o bobl yng nghanol y ddinas, Tramshed.

Bydd y chweched Ŵyl Trochi yn dychwelyd i Tramshed Caerdydd ddydd Sadwrn 2 Mawrth gyda rhaglen drawiadol o gerddoriaeth, ffilm, celf, ffasiwn a theatr. Prif berfformiwr yr ŵyl yw BOB VYLAN sydd wedi ennill gwobr MOBO. Mae’n addo perfformiad bythgofiadwy yng nghanol casgliad o dalent eithriadol a phrofiadau gŵyl unigryw.

Ein partneriaethau

Music Declares Emergency

Rydym yn partneru â Music Declares Emergency i dynnu sylw at effeithiau newid hinsawdd er mwyn helpu i hyrwyddo newid tuag at ddyfodol gwyrddach a mwy cynaliadwy. Ymunwch â mudiad byd-eang, cefnogwch thema’r ŵyl sef “Iwtopiâu yn y dyfodol”, a chewch eich trochi yn yr Ŵyl Trochi.

Music Declares Emergency Immersed mural - Megan Lockie_web.jpg


Y Cam Nesaf