Rithdaith

Mae ein teithiau rhyngweithiol yn rhoi cyfle ichi brofi ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd. Gweler panoramâu 360 o'n cyfleusterau, gan gynnwys y canolfan awyrofod, llyfrgelloedd, caeau chwaraeon pob tywydd a llawer mwy.  

Gyda champysau ym Mhontypridd (Trefforest a Glyn-taf), Caerdydd a Chasnewydd, gallwch fwynhau popeth sydd gan De Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau trawiadol a chefn gwlad odidog.

Y ffordd orau i weld os yw Prifysgol De Cymru yn iawn i chi yw mynychu Diwrnod Agored. Ymunwch â ni ar y campws i gwrdd â'r darlithwyr a sgwrsio â myfyrwyr presennol am yr hyn y mae'n hoffi ei astudio yma.