Unibox

App store logo Google Play logo

Mae UniBox USW yn rhoi blas i chi ar fywyd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'n cynnwys fideos, lluniau a chynghorion sy'n dangos i chi sut le yw hi i fyw ac astudio ynddi. Gallwch weld pethau hwyliog fel rhestri chwarae a chwisiau, yn ogystal â ffilmiau a lluniau bywyd myfyriwr.  O fideos neidio bynji i gyfweliadau gyda chlybiau a chymdeithasu, cewch chi'r wybodaeth bwysig am yr hyn sy'n digwydd ar ein campysau. Gwelwch luniau o'r llety, y bobl y bydd angen i chi eu hadnabod a'r cyfleusterau y byddwch yn eu defnyddio. Gallwch bersonoli'r ffrwd newyddion trwy ddewis eich hoff bynciau, sy'n cynnwys drama, ffilm, busnes a rheoli, cyfrifeg a chyllid, nyrsio, bioleg, gwyddor fforensig, hanes a Saesneg. 

Unibox in action

Os nad ydych yn siŵr ba bwnc neu radd hoffech ei astudio, bydd yr ap yn eich rhoi ar y trywydd iawn. Mae ein darlithwyr a'n myfyrwyr yn siarad am eu prosiectau a'u diddordebau, fydd yn eich helpu i wneud penderfyniad. 


Gallwch bwcio eich lle mewn diwrnod agored ac archebu prosbectws. Byddwch hefyd yn cael eich amserlen diwrnod agored a mapiau trwy'r ap os ydych yn dod i ymweld â ni.  


Mae cynnwys yr ap yn cael ei ddiweddaru yn aml, felly gallwch ddod nôl iddo a gweld beth sy'n digwydd yn eich pwnc chi.