Clybiau a Chymdeithasau

Mae clybiau a chymdeithasau yn ffordd wych i gwrdd â ffrindiau, dod o hyd i ddiddordeb newydd a chael y gorau o'ch profiad yn y Brifysgol.

Equestrian society

Mae rhywbeth i bawb; o chwaraeon eira i ddadlau a thrafod, dawnsio a materion cyfoes, mae ein cymdeithasau yn ymdrin ag amrediad anferth o hobïau sy'n adlewyrchu diddordebau ein myfyrwyr. 

Mae pob clwb a chymdeithas yn cael ei redeg gan fyfyrwyr i fyfyrwyr, gyda phwyllgor etholedig yn cadw golwg dros y trefnu a’r cynllunio o ddydd i ddydd.

Mae'n hawdd ymuno – cofrestrwch yn ystod Ffair y Glas. Os nad oes yna gymdeithas sy’n apelio at eich diddordebau, gallwch ddechrau un o’r newydd.


5 o’r cymdeithasau myfyrwyr gorau

Y Gymdeithas Gymraeg 
Cymdeithas Ddringo
Chwaraeon Eira
Cymdeithas Geffylau 

Yr Undeb Gristnogol