Yr ardal leol

Mae Prifysgol De Cymru wedi'i lleoli mewn gwahanol leoliadau ar draws De Cymru, gan gynnwys dinasoedd Caerdydd a Chasnewydd, a lleoliadau mwy gwledig Pontypridd a Chaerllion.  

Darllenwch fwy am bob lleoliad ac edrychwch ar yr oriel luniau.