Bywyd Myfyrwyr

Gwnei di ffrindiau am oes yn y brifysgol, rhoi cynnig ar lawer o bethau newydd a dod yn fwy annibynnol nag erioed o’r blaen. Mae miloedd o fyfyrwyr gyda ni sy’n dod yma i astudio bob blwyddyn, felly byddi di’n cwrdd â llawer o bobl o bedwar ban y byd. 

Mae Prifysgol De Cymru yn un o’r prifysgolion mwyaf yn y DU, ac yn cynnig cyfleoedd a rhagolygon ardderchog.

Gyda champysau ym Mhontypridd, Caerdydd a Chasnewydd, cei di fwynhau popeth mae de Cymru yn ei gynnig – o fywyd a diwylliant y ddinas i draethau trawiadol a chefn gwlad godidog.