Amserlenni

Amserlen Ymsefydlu


Bydd eich amserlen ymsefydlu yn cael ei phostio ar y dudalen hon cyn gynted ag y bydd hi ar gael. Mae'r amserlen yma yn dweud wrthoch ble i fynd yn ystod yr wythnos ymsefydlu o ddydd Llun 18 Medi. Mae myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth yn cael eu hymsefydlu'r wythnos ar ôl ar ddydd Llun 25 Medi.


Amserlen Addysgu


Bydd eich amserlen addysgu ar gyfer eich tymor cyntaf ar gael yn agos at y dyddiad cofrestru. Byddwch ond yn gallu gweld eich amserlen addysgu ar ôl i chi gofrestru.


UniLife


UniLife yw prif borthol myfyrwyr PDC. Mae adran "Your Study" ar UniLife yn dangos gwybodaeth bwysig fel UniLearn (Blackboard ac i rai myfyrwyr Moodle), eich amserlen, adnoddau llyfrgell a chefnogaeth TG. Dyma fwy o wybodaeth ar sut i ddefnyddio UniLife.

Mewngofnodwch i UniLife yma.


Dyddiadau Tymor 2017/18

Tymor yr Hydref

Dydd Llun 18 Medi 2017 – Tymor yn dechrau gyda chofrestru / ymsefydlu

Dydd Llun 25 Medi 2017 – Addysgu yn dechrau
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017 – Tymor yn dod i ben

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 8 Ionawr 2018 – Tymor yn dechrau
Friday 23 March 2018 – Tymor yn dod i ben

Tymor y Haf

Dydd Llun 16 Ebrill 2018 – Tymor yn dechrau

Dydd Gwener 1 Mehefin 2018 – Tymor yn dod i ben

Myfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth

Nodwch: Myfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth yn cychwyn yr wythnos ar ôl i bawb arall.
Dydd Llun 25 Medi 2017 - Tymor yn dechrau gyda chofrestru / ymsefydlu

Ffeindio eich ffordd o gwmpas


Mae FindARoom yn adnodd ar-lein sydd wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i ddod o hyd i'ch ffordd o gwmpas ein campws.

Tocynnau Trên a Disgowntiau


Rydym yn cynnig 34% i ffwrdd o deithiau gyda Threnau Arriva Cymru i bob myfyriwr.

Mae gwasanaeth bws yn rhedeg am ddim rhwng Trefforest a Glyn-taf ar Gampws Pontypridd.