Opsiynau Llety

Treforest a Flyn-Taf (Pontypridd)

Byw ac astudio mewn awyrgylch gyfeillgar a chymunedol y mae ein myfyrwyr yn ei garu.  Nid yn unig mae'n gyfleus, ond mae pris cystadleuol hefyd.

Mae bron i 1,200 o ystafelloedd o wahanol feintiau, ac 20 o fflatiau stiwdio hunangynhaliol. Mae ein holl letyau yn hunan-arlwyo, felly mae gan bob cegin offer da gyda microdonau, poptai, tostwyr ac oergelloedd.

Caerdydd

Yng Nghaerdydd, rydym yn gweithio gyda'r darparwr preifat Unite, i gynnig ystafelloedd i chi yn eu Neuaddau Preswyl.  Mae'r ystafelloedd en-suite hyn yng nghanol y ddinas yn union gyferbyn â'r adeilad ATRiuM yn PDC Caerdydd.

 

Casnewydd

Yng nghanol dinas Casnewydd, mae'r Brifysgol wedi ymuno â darparwr preifat CLV, i gynnig Neuaddau Preswyl modern yn agos iawn i PDC Casnewydd ac yn edrych dros yr Afon Wysg.

Pentref Myfyrwyr Casnewydd

Llety Sector Preifat

Dewch o hyd i'n tai, fflatiau a lletyau myfyrwyr sector preifat cymeradwy gan ddefnyddio ein chwiliad llety. Rydym wedi gwirio bod yr holl eiddo hyn wedi'u trwyddedu a'u hachredu'n briodol.