Helpu i wneud y mwyaf o'ch arian

Gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau o ran rheoli eich arian, ond mae PDC yma i'ch cefnogi bob cam o'r ffordd. Rydyn ni yma i roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, gan gynnwys cyngor ac awgrymiadau, i'ch helpu i deimlo bod gennych reolaeth dros eich arian.

Rydyn ni am i chi deimlo wedi'ch grymuso fel y gallwch chi fwynhau'ch amser yn PDC cymaint â phosib heb i straen ariannol effeithio ar eich profiad.

P’un a oes angen cyngor arnoch ar ariannu eich astudiaethau, gwybodaeth am y grantiau a’r bwrsariaethau sydd ar gael, cymorth gyda dyled, neu awgrymiadau ar gyllidebu rheolaidd – rydym yma i helpu.

Hero-image-Money-and-finance


Rheoli eich arian

Managing-your-money-block

Costau Byw

Cost-of-living-block

Ffioedd a Chyllid

Fees-and-Funding-block


Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr

I gael cymorth a chyngor ar reoli eich arian, ewch i'n Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr. P’un a ydych am wneud y mwyaf o’ch adnoddau ariannu tra’ch bod yn astudio neu’n chwilio am gyngor ar benderfyniadau ariannol pwysig, mae’r tîm yma i helpu.


Delio â dyled

Er bod delio ag anawsterau ariannol yn gallu peri pryder, mae’n bwysig gwybod ble rydych chi’n sefyll gyda’ch dyled a sut i gynllunio pan fyddwch chi’n ystyried benthyciad. Gallwn gynnig cyngor i chi ar y gwahanol fathau o ddyledion a sut y gallent effeithio arnoch chi.

Cyngor cyllidebu

Mae cyllidebu yn sgil gwych i'w ddysgu y byddwch yn ei ddefnyddio trwy gydol eich bywyd wrth i chi reoli'ch arian. P'un a yw'ch rhent yn codi neu'n syml eisiau'r gêm fideo ddiweddaraf, bydd cyllidebu yn rhoi cipolwg gwych i chi ar eich gwariant hanfodol yn ogystal â'ch incwm gwario.

3-block---Money-and-Finance


Y Cam Nesaf