Rydym yma i chi

Rydym yn deall bydd costau byw cynyddol yn effeithio ar fyfyrwyr mewn ffyrdd unigryw, felly rydym yma i helpu. O gymorth a chyngor ariannol i gymorth lles cyffredinol, rydym am wneud yn siŵr nad oes unrhyw effaith ar eich astudiaethau, profiad myfyrwyr, iechyd meddwl a lles cyffredinol.

Rydym yn deall yr anawsterau unigryw sy'n wynebu myfyrwyr yn ystod yr argyfwng costau byw, ac yn PDC mae gennym amrywiaeth o gymorth ariannol a all helpu. Bwrsariaethau yw un o’r nifer o ffyrdd y gall y Brifysgol gynnig cymorth ariannol i’n myfyrwyr, ac os ydych chi’n bodloni’r gofynion, gall myfyrwyr PDC gael mynediad at wahanol fathau o gyllid, gan roi rhywfaint o ryddhad i galedi ariannol a achosir gan yr amodau economaidd presennol.

Hero-image-cost-of-living


Biliau trydan a chyfleustodau

Poeni am gyllidebu ar gyfer eich biliau ynni? Peidiwch â phoeni - nid ydych chi ar ben eich hun. Gyda phrisiau ynni yn codi, mae pethau'n anodd i bawb sy'n ceisio gwresogi a goleuo eu cartrefi.

Dyma gefnogaeth y gallech fod yn gymwys i'w chael gan y llywodraeth yn ogystal o Brifysgol De Cymru ynghyd â gostyngiadau posibl ar gyfleustodau eraill fel eich tariff ffôn a’r rhyngrwyd.


Cymorth gyda bwyd

Rydym yn deall bod yr argyfwng costau byw yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd, gan gynnwys pris hanfodion cartref a bwyd. I helpu, rydym wedi llunio rhai canllawiau ar sut i wneud i’ch arian fynd ymhellach – boed hynny drwy siopau tecawê am bris gostyngol, arian oddi ar eich siopa, neu awgrymiadau ar sut i wneud prydau cartref blasus heb ddraenio’ch waled.


Cymorth gyda trafnidiaeth

Os oes gofyn i chi deithio ymhellach na champysau'r brifysgol, beth am ystyried defnyddio beic? Mae Caerdydd yn rhedeg cynllun rhentu beiciau Ovo cyhoeddus ac mae Casnewydd yn cynnig llogi beiciau preifat os nad ydych yn berchen ar un.

Gall trafnidiaeth gyhoeddus hefyd fod yn ffordd gost-effeithiol o deithio rhwng lleoliadau. Os oes rhaid i chi yrru i leoliadau gwaith tra byddwch yn astudio, efallai y gallwch hawlio'r gost yn ôl.

3-Images-cost-of-livingManteision Myfyrwyr

3-block-large-image

Mae’r Brifysgol yn fuddsoddiad mawr felly ni fyddai’n deg os nad oedden ni'n cynnig rhywbeth yn ôl. O ddosbarthiadau meistr gydag arbenigwyr yn y diwydiant i deithiau maes byd-eang ac amrywiaeth o glybiau a chymdeithasau, rydym yn ymdrechu i roi’r profiad PDC gorau posibl i chi.

Mannau astudio

3-block-small-study-spaces

Ewch i un o’n mannau astudio ar y campws os ydych chi’n chwilio am rywle cynnes wrth ddysgu heb godi eich biliau ynni. Mae ein llyfrgelloedd ar agor am oriau hir ac yn cynnig amrywiaeth o feysydd astudio.

Ennill wrth ddysgu

3-block-small-content-creators

Os ydych am ennill arian ychwanegol tra byddwch yn astudio, gall ein gwasanaeth gyrfaoedd eich helpu i ddod o hyd i swydd ran-amser. Gallech hefyd ddod yn llysgennad PDC neu’n grëwr cynnwys i weithio’n hyblyg tra byddwch yn astudio.