Crewyr Cynnwys PDC

Cael y wybodaeth ar Fywyd Myfyrwyr

Mae Crewyr Cynnwys PDC yn rhannu sut beth yw bywyd myfyriwr trwy eu vlogs a'u blogiau.

Mae ein myfyrwyr yn cynnig llawer o gyngor ar wneud cais i brifysgol a sut i wneud y gorau o'ch bywyd myfyriwr, tra hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd campws, digwyddiadau a'n clybiau a chymdeithasau.

Os oes rhywbeth yr hoffech ei weld, cysylltwch â [email protected] neu anfonwch neges at Crewyr Cynnwys PDC ar Instagram neu Twitter i roi gwybod i ni!

Student_Blogger_-_Jia_Wei_Lee_4054.width-900.format-jpeg.png


Flogs a Blogs DIWEDDARAF

"Pan ymunais i yn y flwyddyn gyntaf, un o'r pethau mwyaf nerfus oedd cyrraedd fy fflat gyda dieithriaid llwyr. Ond rydw i wedi gwneud cymaint o ffrindiau oes. Rydych chi'n tyfu i fyny mewn gwirionedd gyda'r bobl hyn ac rydych chi'n gwneud bond gyda nhw a fydd yn byth yn dod i ben." - Bedwyr, Graddedig PDC

Bloggers Group Photo 17/18


Dod yn Crewyr Cynnwys

Eisiau rhannu eich awgrymiadau a'ch profiadau?

Ydych chi'n frwdfrydig, yn hyderus ac yn greadigol? Ydych chi eisiau ennill arian am rannu eich profiadau fel myfyriwr trwy flogiau a vlogs?

Rydym bob amser yn chwilio am wynebau cyfeillgar i weithio gyda ni i greu cynnwys ar gyfer ein gwefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Waeth beth yw eich blwyddyn astudio na’ch cwrs, byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda chi i ledaenu’r gair am fywyd fel myfyriwr PDC.

Student Life Cardiff 2021_42968.jpg


Siarad â ni

Sgwrsio gyda Staff a Myfyrwyr

chat with us

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am fywyd myfyriwr, sut brofiad yw astudio cwrs, byw yn Ne Cymru neu sut brofiad yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru, yna siaradwch â'n Unibuddies, grŵp o lysgenhadon myfyrwyr sydd wedi bod yno, wedi gwneud hynny ac wedi cael crys-t PDC.

Bywyd Myfyrwyr

Dewch yn ffrindiau am oes

student life

Mae Prifysgol De Cymru yn gartref i gymuned o fyfyrwyr amrywiol a chroesawgar. P'un a ydych newydd orffen eich Lefel A, yn dychwelyd i addysg i ddatblygu'ch gyrfa, neu'n ymgymryd â phrosiect ymchwil, fe welwch bobl yn union fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau, credoau a chymhellion.