Blogiau Myfyrwyr

Mae Blogwyr PDC yn rhannu sut beth yw bywyd myfyrwyr trwy eu flogs a'u blogiau. 

Mae ein myfyrwyr yn cynnig llawer o gyngor ar bethau megis sut i wneud cais i brifysgol a sut i wneud y mwyaf o'ch bywyd myfyriwr, tra hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd campws, digwyddiadau a'n clybiau a chymdeithasau.

Gallwch ofyn unrhyw beth i'n blogwyr - o sut i wneud y gorau o'ch penwythnos i sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru - cysylltwch a nhw trwy YoutubeInstagram neu Twitter.

youtube-bloggers--follow.png

bloggers-instagram-follow.png

bloggers-twitter-follow.png

EISIAU BOD YN BLOGWR?

Bloggers 2019/2020

Ydych chi'n frwdfrydig, yn hyderus ac yn greadigol? Ydych chi eisiau ennill arian am rannu'ch profiadau fel myfyriwr trwy flogio?

Rydym yn chwilio am wynebau cyfeillgar i weithio gyda ni i greu cynnwys ar gyfer ein gwefan a'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Waeth bynnag eich blwyddyn astudio neu'ch cwrs, byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda chi i ledaenu'r gair am fywyd fel myfyriwr yn PDC.

Oes gennych chi CAIS?

Students at Cardiff Campus

Yn chwilfrydig am fywyd fel myfyriwr yn PDC? A oes rhywbeth yr hoffech i ni ei gwmpasu?

Byddem wrth ein bodd yn darparu gwell mewnwelediad i sut beth yw bywyd yn PDC ac mae ein blogwyr bob amser yn hapus i helpu. Os oes unrhyw bynciau yr hoffech chi weld ein blogwyr yn sgwrsio amdanynt trwy blog neu vlog yna rhowch wybod i ni! 

Cysylltwch â [email protected] neu negeswch blogwyr USW ar Instagram neu Twitter i roi gwybod i ni beth yr hoffech ei weld.


FLOGS DIWEDDARAF


SIARAD GYDA UNIBUDDY

Mae gennym dîm o lysgenhadon cyfeillgar ar gael i siarad â chi am unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych. Beth am ollwng neges iddyn nhw a chael yr atebion ar gyfer eich yfory, heddiw? 

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am fywyd myfyriwr, sut brofiad yw astudio cwrs, byw yn Ne Cymru neu sut brofiad yw astudio yn PDC yna sgwrsiwch â'n Unibuddies, grŵp o lysgenhadon sydd wedi profi'r cyfan. 

Oes gennych chi gwestiynau am eich cwrs? Ydych chi eisiau darganfod mwy am fodiwl penodol neu sut gyfleusterau yw? Sgwrsiwch â'n staff academaidd a darganfyddwch bopeth rydych chi am ei wybod am y cyrsiau ac astudio yma yn PDC.


BLOGIAU DIWEDDARAF

Blogiau yn dod yn fuan ....

Cysylltwch â [email protected] neu danfonwch neges at blogwyr USW ar Instagram neu Twitter i roi gwybod i ni beth yr hoffech ei weld.
BYWYD MYFYRWYR PDC