Cychwyn Arni

croeso

Llongyfarchiadau! Croeso i PDC. Yma fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i gychwyn yn y brifysgol. 

Mae PDC yn Brifysgol amrywiol a chroesawgar. Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth yr ydym yn ei rhoi i'n myfyrwyr, gan sicrhau bod ganddynt bopeth sydd ei angen arnynt i ffynnu, ac rydym yn hapus eich bod wedi dewis dod yn rhan o'r #TeuluPDC.

Cyn i chi gychwyn ar eich taith yn y brifysgol gyda ni, mae yna ychydig o bethau pwysig y bydd angen i chi eu gwneud, fel ymrestru ar-lein a threfnu eich cerdyn adnabod myfyriwr, cyn dod i gwrdd â'ch cyd-ddisgyblion newydd, partneriaid ymchwil, darlithwyr a thimau cefnogi.

Ar ôl cofrestru, rydym yn barod i'ch croesawu i'r brifysgol gydag ystod o ddigwyddiadau. Mae ein ffair y glas a'n digwyddiadau croeso, ar y campws ac yn rhithwir, yn boblogaidd iawn ymysg dechreuwyr newydd ac yn ffordd wych o gwrdd â dechreuwyr newydd, yn union fel chi.

1. Cofrestru

Abbie Williams.jpg

Cofrestru yw un o rannau pwysicaf eich taith. Yn ystod y broses hon, byddwch yn sefydlu'ch cyfrif TG prifysgol, yn cofrestru ar ein cronfa ddata ac yn trefnu'ch cerdyn adnabod myfyriwr.

Rhaid i bob myfyriwr gofrestru gyda'r Brifysgol ar ddechrau pob blwyddyn academaidd.

2. Amserlenni a Cynefino

Dewch o hyd i'ch amserlen a gwybodaeth am ddyddiadau tymhorau yma.

3. Unilife-Eich Hyb Myfyrwyr

Ein cynghorion ar beth i ddod i'r brifysgol, arian, chwaraeon, cymdeithasau, digwyddiadau a mwy.

4. Wythnos Croeso

Cymerwch ran yn ein digwyddiadau wythnos groeso ac ymunwch â'r #TeuluPDC!

dolenni Cymraeg

Rydym ni yma i helpu gyda phopeth o sicrhau llety a threfnu eich benthyciad myfyrwyr i gael mynediad i'n Hardal Gynghori.

 Gall dechrau yn y Brifysgol fod yn brofiad cyffrous i rai ac yn frawychus i eraill. Rydym ni yma i helpu. Isod, fe welwch nifer o gysylltiadau allweddol sy'n nodi rhai o'r pethau pwysicaf ar ddechrau arni.

Cofiwch ymweld â 'Croeso i Unilife'. Yma cewch lawer o gyngor gwych am beth i ddod i'r brifysgol, sut i ddiogelu eich iechyd a lles, cynghorion arian myfyrwyr a llawer mwy.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Dewisiadau Llety

Cyngor Myfyrwyr

Ardal Gynghori

Cadwch yn gyfoes gyda beth sy'n mynd ymlaen yn USW!

Dilynwch ni

Dilynwch ni

Dilynwch ni