Mae gweithgareddau sefydlu yn eich helpu i baratoi ar gyfer bywyd ym Mhrifysgol De Cymru, o sesiynau cyflwyno academaidd i gyfleoedd allgyrsiol a phopeth rhyngddynt.

Eleni cynhelir gweithgareddau ar y campws ac ar-lein. Byddwn yn dosbarthu llawer o wybodaeth ac arweiniad pwysig felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mynychu er mwyn i chi ddechrau ar y llwybr cywir. Mae'n bosibl y bydd newidiadau bach yn cael eu gwneud i'r amserlenni, felly gwiriwch yn ôl ychydig cyn i chi ddechrau er mwyn osgoi colli allan ar weithgareddau.

AMSERLENNI ADDYSGU

Dubai classroom lecture

Bydd eich amserlen addysgu yn ymddangos yn awtomatig yng nghalendr eich cyfrif e-bost Microsoft Outlook.

Nid oes gennych gyfrif TG myfyriwr gyda Phrifysgol De Cymru?

Bydd angen i chi greu cyfrif TG myfyriwr PDC i gael mynediad at eich calendr cyfrif e-bost Microsoft Outlook a gweld eich amserlen addysgu cyhoeddedig. Mae canllawiau ar greu eich cyfrif TG ar gael yma: https://its.southwales.ac.uk/cymraeg/Cyfrinair-ac-E-bost/mynediad-gwelliannau-i-gyfrif-tg/

Oes gennych chi gyfrif TG myfyriwr gyda Phrifysgol De Cymru yn barod?

Dysgwch sut i gael mynediad i'ch cyfrif e-bost a'ch calendr USW Outlook yma: https://its.southwales.ac.uk/cymraeg/Cyfrinair-ac-E-bost/defnyddio-eich-e-bost/

Digwyddiadau Croeso

   

Mae’r wythnosau cyntaf yn gyfnod cyffrous, yn gyfle i wneud ffrindiau newydd, tanio diddordebau newydd, a gwneud atgofion bythgofiadwy ar hyd y ffordd.

Mae ein digwyddiadau croeso yn cynnwys llawer o weithgareddau pwysig i'ch helpu i ymgartrefu, dod yn gyfarwydd â'ch campws, cwrdd â chyd-fyfyrwyr, a chael ymdeimlad o'r bywyd prifysgol sy'n eich disgwyl. Gallwch gwrdd â'n Mentoriaid Myfyrwyr, cael cyflwyniad i les a chynhwysiant ym Mhrifysgol De Cymru ac edrych ar ddigwyddiadau a sefydlwyd gan ein Hundeb Myfyrwyr.

PARATOI I DDYSGU

Getting-Ready-To-Learn-Module.jpg

Adnoddau a gweithgareddau i'ch helpu i baratoi ar gyfer astudio neu barhau â'ch astudiaethau.

Bydd Paratoi i Ddysgu yn eich cyflwyno i'r offer y byddwch yn eu defnyddio i gynorthwyo'ch dysgu ac yn rhoi trosolwg o'r gwasanaethau cymorth a fydd yn hanfodol i gael y gorau o'ch cwrs.

Ewch i’r dudalen Paratoi i Ddysgu (mynediad agored) cyn i chi gofrestru i ymgyfarwyddo â gweithgareddau ac adnoddau a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich astudiaethau.

I ddilyn y cwrs, bydd angen i chi fod wedi cwblhau eich cofrestriad ar-lein.

Pan fyddwch wedi sefydlu'ch cyfrif TG PDC ac wedi cwblhau ymrestru ar-lein, bydd gennych fynediad i'r cwrs Paratoi i Ddysgu (Cwrs Byr) ar Blackboard. Gallwch ymweld â’r cwrs Paratoi i Ddysgu unrhyw bryd, ond byddem yn eich annog i’w gwblhau cyn i chi ddechrau eich cwrs neu’ch cyfnod sefydlu modiwl.

Mae gan y cwrs elfennau craidd a dewisol. Dylai cwblhau'r elfennau craidd gymryd tua 1.5-2.5 awr. Mae rhai elfennau dewisol defnyddiol yr ydym yn argymell eich bod yn eu harchwilio.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd gennych lawer gwell dealltwriaeth o'r offer a'r gwasanaethau allweddol y bydd gennych fynediad iddynt yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr PDC.

CYSYLLTIADAU ALLWEDDOL