Rydych ar fin ymuno â ni i ddechrau eich gradd, ac ni allwn aros i gychwyn ar yr antur gyffrous hon gyda chi!


Efallai eich bod yn chwilio am wybodaeth am sut i baratoi ar gyfer prifysgol, awgrymiadau ar setlo ynddo, beth i'w gyflwyno i chi, pa ddigwyddiadau y gallwch eu mynychu yn ystod yr wythnosau neu wybodaeth gyntaf am ba wasanaethau cymorth sydd ar gael yn syth i chi. Mae gan y dudalen hon bopeth sydd ei angen arnoch chi a mwy i'ch helpu i drosglwyddo i fywyd myfyrwyr prifysgol.

Discover

PARATOI AM FYWYD MYFYRIWR

Student Life

Mae llawer i'w wneud cyn i chi ddod i'r brifysgol, yn enwedig os mai dyma'ch tro cyntaf fel myfyriwr. Ond gydag ychydig o waith paratoi ymlaen llaw, gall eich newid i fywyd prifysgol fod mor ddi-dor a di-straen â phosib.

PARATOI AM FYWYD ACADEMAIDD

Student on laptop

Rydym yn cynnig cwrs rhagarweiniol dewisol i'ch helpu i baratoi ar gyfer astudio neu barhau â'ch astudiaethau.  Mae'n eich cyflwyno i'r offer y byddwch yn eu defnyddio ac yn rhoi trosolwg o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi.

SYMUD I MEWN

Efallai mai dod i'r brifysgol yw'r tro cyntaf i chi brofi byw ar eich pen eich hun - gobaith cyffrous, ond braidd yn frawychus. Fodd bynnag, mae'r sgiliau a'r annibyniaeth rydych chi'n eu datblygu ar hyd y daith hon yn wirioneddol amhrisiadwy.

Mae ein llety ar draws De Cymru yn hygyrch, yn fforddiadwy, ac mae ganddo bopeth y gallech ei angen i setlo i leoliad newydd a dechrau eich taith i fyfyrwyr. Yma, byddwch yn gallu gwneud ffrindiau newydd, ychwanegu cyffyrddiadau cartrefol i'ch ystafell a chael rhyddid i ddilyn eich trefn eich hun.

Rydym wedi llunio rhestr pacio i'ch helpu i drefnu a rhai awgrymiadau ar gyfer setlo yn eich cartref newydd.

Treforest Accommodation
Money

Arian arian arian

Mae'n gyffrous pan fydd eich taliad benthyciad myfyriwr cyntaf yn glanio yn eich cyfrif banc, ond peidiwch ag anghofio bod angen i chi ei reoli'n dda trwy gydol pob tymor fel nad ydych yn y diwedd mewn sefyllfa gludiog.

Os ydych eto i drefnu eich cyllid i fyfyrwyr, darganfyddwch sut i isod. Rydym hefyd wedi llunio rhai awgrymiadau rheoli arian i'ch rhoi ar ben ffordd.

students union

Dros 100 o Glybiau a Chymdeithasau

Student Blogger - Denika Fiedeldey

Mae trio camp newydd neu ymuno â chlwb yn ffordd wych o wneud ffrindiau. O ddringo dan do i ioga, saethyddiaeth a phopeth yn y canol, mae'n siŵr o fod yn rhywbeth y byddwch chi'n ei fwynhau.

YMUNWCH Â NI YN EIN DIGWYDDIADAU CROESO

Freshers Society

Mae pob campws yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau myfyrwyr o ddyddiau ymwybyddiaeth iechyd meddwl i nosweithiau comedi ac wrth gwrs partïon yn ein clwb nos ar y campws Eclipse.

undeb y myfyrwyr

Mae USWSU yn bodoli i sicrhau bod gennych gyfle i gyfoethogi pob agwedd o'ch bywyd myfyriwr. Maent yn cynnal cymdeithasau a chlybiau, yn cynnig cyfleoedd diddiwedd o gefnogaeth a gwirfoddoli ac yn cynnal dros 150 o ddigwyddiadau yn ein lleoliadau yn flynyddol.

Felly, p'un a ydych chi eisiau datblygu eich sgiliau, dod yn gynrychiolydd ar eich cwrs neu gymdeithasu gyda ffrindiau, mae ganddyn nhw'r cyfan.

Students at the Students Union
Student Support

Lles

Os ydych chi'n cael trafferth gyda straen a phryder, angen cymorth i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl neu gyngor cyfrinachol ar unrhyw beth sy'n effeithio ar eich gallu i astudio, gall y Gwasanaeth Lles helpu.

Rydym yn argymell bod myfyrwyr newydd yn cysylltu â'n gwasanaeth ar y cyfle cyntaf fel y gallwn sicrhau bod addasiadau a chefnogaeth briodol ar waith o ddechrau eich cwrs.


Bywyd Myfyrwyr

Student Life Cardiff.jpg

Yn PDC byddwch yn gwneud ffrindiau am oes, yn rhoi cynnig ar ddysgu llawer o bethau newydd ac yn dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Mythau Cyffredin

Clearing Myths

Rydyn ni'n mynd i'r afael â rhai camsyniadau cyffredin i roi syniad i chi o sut y gallai bywyd fel myfyriwr edrych.

MWYNHAU EIN LLEOLIADAU

Newport

Yn ein lleoliadau, gallwch fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau syfrdanol a chefn gwlad syfrdanol.

LAWRLWYTHO Mapiau Campws

Cardiff Campus Atrium

Lawrlwythwch gopi o fapiau ein campws a'i gadw'n handi i'ch helpu i ddod o hyd i'ch ffordd o gwmpas yn ystod eich wythnosau cyntaf.