Croeso i UniLife

Welcome To Unilife

Croeso i Unilife. Yma fe welwch gynghorion defnyddiol a dolenni i'ch helpu chi i ymgartrefu'n gyflym i fywyd yn PDC.

Yn PDC, mae gan 'Unilife' dau ystyr. Er ei fod yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio eich bywyd prifysgol, mae 'Unilife' hefyd yn enw ar borth myfyrwyr sy'n cynnwys gwybodaeth a gwasanaethau hanfodol sy'n amhrisiadwy yn ystod eich amser yn astudio gyda ni. Unwaith y byddwch wedi cwblhau sefydlu eich cyfrif TG Prifysgol ac ymrestru ar-lein, byddwch yn gallu mewngofnodi i'r Porth Unilife, yr ydym yn eich cynghori i roi nod tudalen!

Fodd bynnag, cyn i chi dderbyn eich manylion mewngofnodi, efallai y byddwch yn chwilio am wybodaeth o amgylch yr Wythnos Croeso, cynghorion ar ymgartrefu, Cyngor ar beth i'w gyflwyno i'r brifysgol gyda chi, a gwybodaeth am ba wasanaethau cymorth sydd ar gael i chi ar unwaith.

Rydym i gyd yn delio â heriau newydd yn wahanol. Efallai y bydd rhai ohonom yn teimlo'n gartrefol yn symud oddi cartref neu'n astudio cwrs newydd, ond gall eraill deimlo'n bryderus am ddechrau eu menter newydd. Mae'r dudalen hon, ein timau cymorth a'n Ardal Gynghori yma i helpu.

SU Officers 2021.png

Siwmae! Ni yw eich Swyddogion Undeb Myfyrwyr llawn amser.

Rydym wedi cael ein hethol i'ch cynrychioli ar bwyllgorau'r brifysgol, i gefnogi myfyrwyr ac i'ch helpu a'ch cefnogi pan fyddwch ei angen. Rydym yn gobeithio y byddwch yn defnyddio'r wythnos groeso i ddysgu am yr hyn sydd gan ein hundeb ni a'ch undeb myfyrwyr i'w gynnig a dod i wybod ble i fynd pan fydd angen cyngor arnoch neu hyd yn oed hen sgwrs dda.

WYTHNOS CROESO

Y rhan orau-yr holl ddigwyddiadau, o'r USW SU Icebreaker i Ffair y Glas a'r cwis mawr.

Cyngor Myfyriwr Newydd

Ein cynghorion arbenigol ar ddechrau Prifysgol gan blogwyr PDC, graddedigion a'r Undeb Myfyrwyr.

BETH DDYLWN I DDOD Â?

7 peth hanfodol i pecio yn awr a'r hyn i beidio â thrafferthu gyda - nad ydych yn gallu sleifio eich anifeiliaid anwes mewn!

Awgrymiadau Arian

Cyngor ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer rheoli eich arian a chyllidebu fel myfyriwr.

CYMDEITHASAU A CHLYBIAU

Gall clybiau, chwaraeon neu gymdeithasau fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Ymunwch â grŵp Facebook myfyrwyr newydd!

Ymunwch â grŵp Facebook myfyrwyr newydd PDC i gwrdd â myfyrwyr ar eich cwrs a'ch campws cyn i chi gyrraedd!

freshers group


cantor

Eich iechyd a'ch lles yw ein blaenoriaeth. Yma fe welwch gyngor ac awgrymiadau ar gyfer bywyd prifysgol ar y campws ac oddi ar y campws.

Yn PDC rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a ddarparwn i'n myfyrwyr. Os ydych chi'n mynd trwy gyfnod o drafferth neu os nad ydych chi'n siŵr am broses prifysgol, mae gennym dimau ymroddedig sy'n gallu helpu.

Isod, fe welwch ddolenni allweddol â'n gwasanaethau iechyd a lles, ynghyd â chyngor am ddiogelwch ar y campws yn dilyn pandemig COVID-19, a gwybodaeth am sut mae hyn wedi cael effaith ar astudio ar gyfer 2020/21.

LLES A IECHYD

Gwybodaeth am y gwasanaeth iechyd, y gwasanaeth iechyd meddwl a'r gwasanaeth cynghori, yn ogystal â'r brechiad ACWY llid yr ymennydd.

DIOGELWCH AR CAMPWS

Yn dilyn pandemig COVID-19 Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod ein safleoedd yn ddiogel ac yn barod i chi ddechrau astudio yn 2020.

DYSGU CYMYSG

O 2020, bydd cyrsiau USW yn cael eu darparu drwy 'ddysgu cymysg', cymysgedd o astudiaethau ar-lein ac all-lein. Darganfyddwch fwy yma.