Chwaraeon a Chymdeithasau

Credwch neu beidio, mae yna lawer mwy i'r Brifysgol na darlithoedd, seminarau a gwaith cwrs.

Gall ymuno â chymdeithas neu dîm chwaraeon eich agor chi i brofiadau newydd, sgiliau newydd ac yn bwysicaf oll, ffrindiau newydd.

Yn PDC, mae gennym gymuned glos o fyfyrwyr ac Undeb Myfyrwyr rhagorol a all eich helpu i fod yn rhan o gymdeithasau sy'n bodoli neu hyd yn oed roi'r offer i chi i greu eich un chi!

Os oes gennych ochr gystadleuol, mae gan PDC gymuned chwaraeon lewyrchus gyda dros 60 o dimau yn chwarae yng nghynghreiriau Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS).

Ffair y Glas

Gall ymuno â thîm chwaraeon, clwb neu gymdeithas yn y Brifysgol fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, mwynhau'ch hobïau a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Mae gan ein timau chwaraeon, clybiau a chymdeithasau i gyd stondinau yn ein Ffair Glas fyfyrwyr lle gallwch chi gofrestru ar gyfer treialon gyda'r timau chwaraeon, ac ymuno â'r clybiau a'r cymdeithasau.
Gallwch ddod o hyd i restr o'n clybiau a'n cymdeithasau ar wefan Undeb Myfyrwyr PDC.

Cymerwch gip ar y fideo hon o'n Wythnos Groeso 2019 lle byddwch chi'n gweld yr amrywiaeth anhygoel o gymdeithasau a chlybiau y gallech chi ymuno â nhw.

CLYBIAU A CHYMDEITHASAU

Freshers 2019_40707.jpg

Os ymunwch â chlwb neu gymdeithas yn Ffair y Glas, byddwch yn cwrdd â llawer o bobl newydd ac yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau, o arddangosiadau a theithiau dydd i nosweithiau allan a phartïon.

Dyma ychydig yn unig y gallech chi ymwneud â nhw:

  • LGBT
  • Chwaraeon Eira
  • Hwylio
  • Ffilm
  • Seiberddiogelwch
  • Dadl
  • Salsa
  • Burlesque

TÎMAU CHWARAEON

Mae Chwaraeon PDC i bawb ac mae rhoi cynnig ar gamp newydd yn ffordd wych o wneud ffrindiau. O sboncen i hoci, golff a llawer mwy, mae'n sicr y bydd rhywbeth y byddwch chi'n ei fwynhau.

Mae gan PDC amgylchedd chwaraeon cystadleuol ffyniannus ac mae'n rhan fawr o fywyd myfyrwyr. Mae gennym ni dros 60 o dimau yn chwarae yng nghynghreiriau Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS).

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi cael llwyddiant rhagorol mewn pêl-droed, rygbi, pêl-fasged, polo dŵr, nofio, pêl foli a badminton.