Yn galw ar bob myfyriwr NEWYDD yn dechrau ym mis Medi! Fe'ch gwahoddir i ymuno â ni ar gyfer GwylGroeso PDC 2023.

Yn cael ei chynnal ar ein campysau yn Nhrefforest, Casnewydd a Chaerdydd, mae’r ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth fyw, llu o adloniant, bwyd stryd am ddim, a lluniaeth! Bydd Parth Gemau hefyd, marchnad masnachwyr lleol a stondinau gwybodaeth ar gyfer yr holl bethau sydd angen i chi wybod am PDC.

Cofiwch, mae angen i chi archebu'ch tocyn am ddim cyn y digwyddiad i gael mynediad at eich talebau bwyd am ddim. Bydd stondinau bwyd yn cynnwys pitsas, byrgyrs, toasties, Shawarma, a hufen iâ!

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar gael felly archebwch yn fuan, ac os na allwch fynychu mwyach, mewngofnodwch i Eventbrite i ganslo eich tocyn, fel y gall rhywun arall gael mynediad i'ch lle.

Mynnwch docyn ar gyfer y digwyddiad o'ch dewis:

WelcomeFest 2023 Logo

GŵylGroeso Campws Trefforest

Welcome Fest 2021 Treforest

Dydd Iau 19 Medi 2023 (11yb - 5yp)

Dydd Mercher 20 Medi (11yb - 3.30yp)

GŵylGroeso Campws Casnewydd

Welcome Fest 2021 Newport

Dydd Iau 21 Medi 2022 (11yb - 5yp)

GŵylGroeso Campws Caerdydd

Welcome Fest 2021 Cardiff

Dydd Gwener 22 Medi 2022 (11yb - 5yp)


Beth i'w ddisgwyl yn GŵylGroeso PDC 2023:

Free food

Bwyd am ddim

Bydd amrywiaeth o Fwyd Stryd ar gael ar bob campws:

 • Pontypridd - Ar y patio o flaen Fitzone
 • Casnewydd - Tu allan i gefn y campws, y gellir ei gyrraedd trwy Stiwdio Ddawns - A17
 • Caerdydd - Tu allan i gefn y campws
Entertainment

Adloniant ar y Brif Llwyfan

Mae amrywiaeth o adloniant ar ein prif lwyfan ym mhob campws Gŵyl Croeso.

 • Cerddoriaeth gan droellwr
 • Bandiau a pherfformwyr lleol byw
 • Sesiwn flas ar ddawns Urban Circle
 • Heriau Ffitrwydd

Am amseroedd union pob perfformiad, gofynnwch i'r ddesg gofrestru Gŵyl Croeso.

Information Stalls

Stondinau gwybodaeth

Mae amrywiaeth o stondinau gwybodaeth ym mhob Campws Gŵyl Croeso. Mae’r stondinau hyn yn cynnwys adrannau Prifysgol De Cymru a all eich cefnogi, elusennau sy’n chwilio am wirfoddolwyr, busnesau a sefydliadau lleol sy’n cynnig eu cynnyrch a’u gwasanaethau a llawer mwy!

 • Pontypridd (Campws Trefores) - Tu mewn i Fitzone – Canolfan Chwaraeon Trefforest
 • Casnewydd - Llawr Gwaelod y Campws a'r Stiwdio Ddawns – A17
 • Caerdydd - Llawr Gwaelod y Campws
wellness icon

Man Lles

Ym mhob campws, bydd man tawel pwrpasol i gwrdd â’n Tîm Lles ar gyfer y sesiynau canlynol. I drefnu lle ar y gweithdy crefft, gofynnwch i'r ddesg gofrestru Gŵyl Croeso ar y diwrnod.

 • Cyfle i sgwrsio - 11:30yb tan 12:30yp
 • Cyfle i sgwrsio - 12:30yp tan 1:30yp
 • Sesiwn Grefft (Dylunio bag tôt) - 2:00yp tan 3:30yp