Byddwch yn derbyn eich e-bost archebu llety drwy e-bost unwaith y bydd eich lle yn y Brifysgol yn troi'n gynnig diamod (ac rydych yn gymwys i gofrestru ar eich cwrs).  Ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr, bydd hyn ar ôl i ganlyniadau'r arholiadau gael eu cyhoeddi yn yr haf. Bydd ar fyfyrwyr rhyngwladol hefyd angen cais am fisa dilys. Gweler isod am wybodaeth ar bob lleoliad.

Y broses ddyrannu

 • Yr ydym yn dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin
 • Pan fyddwch yn derbyn eich e-bost cynnig, byddwch yn mewngofnodi i dderbyn eich contract ac yn gwneud y rhagdaliad o £200
 • Gall ymgeiswyr sydd wedi datgan anabledd ac sydd angen math penodol o ystafell/ystafell a/neu addasiadau gael cynnig o ystafell benodol gan y tîm dyrannu.
 • Mae argaeledd ystafelloedd bob amser yn dibynnu ar boblogrwydd mathau o lety a nifer yr ymgeiswyr.   Mae ystafelloedd neuaddau mynydd er enghraifft yn boblogaidd iawn ac mae nifer y ceisiadau bob amser yn uwch na nifer yr ystafelloedd sydd ar gael.   
 • Dim ond os oes un ar gael o hyd y bydd ymgeiswyr hwyr yn cael ystafell.


Oedi sy'n effeithio ar eich cynnig llety

Os bydd oedi cyn i'ch cynnig cwrs ddod yn Gwmni Diamod, mae'n debygol o effeithio ar eich siawns o gael eich ystafell ddewisol. Gall oedi gynnwys pethau fel peidio â chyflawni eich graddau cynnig a mynd drwy'r broses apelio.Cynigion Ystafell

Pan fyddwch wedi archebu eich ystafell, gofynnir i chi lofnodi cytundeb cyfreithiol rwymol gydag Unite.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y telerau ac amodau a'r polisi canslo yn ofalus.  


Y broses archebu

 • Byddwch yn derbyn e-bost gennym, unwaith y bydd Unite yn barod i gymryd archebion PDC
 • Mae ystafelloedd yn cael eu harchebu ar sail y cyntaf i'r felin.


Polisi Canslo Unite

 • Gellir gweld copi o bolisi Canslo Unite ar eu gwefan
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y polisi T's a C a'r polisi canslo yn llawn cyn i chi lofnodi'r cytundeb. 

Cynigion Ystafell

Pan fyddwch wedi archebu eich ystafell drwy'r porth ar-lein, bydd gofyn i chi lofnodi cytundeb cyfreithiol rhwymol gyda CLV.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y telerau ac amodau a'r polisi canslo yn ofalus.

 

Y broses archebu

 • Byddwch yn derbyn e-bost gennym, unwaith y bydd CLV yn barod i gymryd archebion PDC
 • Mae ystafelloedd yn cael eu harchebu ar sail y cyntaf i'r felin

Polisi Canslo CLV  

 

 • Gellir gweld copi o bolisi Canslo CLV ar eu gwefan
 • Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen y polisi T's a C a'r polisi canslo yn llawn cyn i chi lofnodi'r cytundeb