Unwaith y byddwch wedi penderfynu dod i PDC, wedi edrych ar ein opsiynau llety ac wedi’ch gosod fel cynnig cadarn neu amodol diamod, gallwch wneud cais am lety trwy lenwi'r ffurflen isod.  Bydd ceisiadau ar gyfer mis Medi 2019 yn agor ddydd Mercher 6ed Mawrth 2019.

Cyrraedd ym mis Ionawr neu Chwefror 2019?  Dyma'r opsiynau ar gyfer llety myfyrwyr sydd ar gael yn hwyr.