Os nad ydych wedi gwneud cais am neuaddau ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23 eto, nid yw'n rhy hwyr. Mae ceisiadau cynnar yn cau ar 6 Mehefin ond rydym yn derbyn ceisiadau hwyr o 6 Mehefin ymlaen (gall opsiynau ystafell ar gyfer ymgeiswyr hwyr fod yn fwy cyfyngedig). 

Pontypridd

Bydd gennym rywfaint o argaeledd ar ein campws yn Nhrefforest.  Mae ceisiadau ar agor nawr. Anfonwch e-bost at [email protected] os nad ydych wedi derbyn e-bost gyda'ch manylion mewngofnodi.

Caerdydd

Mae Unite yng nghanol dinas Caerdydd yn darparu tai myfyrwyr o ansawdd rhagorol mewn amgylchedd diogel a chyfforddus. Mae'r neuaddau hyn gyferbyn â Champws Caerdydd ac yn agos at Heol y Frenhines Caerdydd a Gorsaf Reilffordd Caerdydd Canolog i'r rhai sy'n dymuno byw yng Nghaerdydd ond sy'n cymudo i Gampysau Trefforest neu Glyntaff (tua 25 munud ar y trên).    Byddwch yn derbyn ebost unwaith bydd ceisadau ar agor.


Sut i wneud cais

Anfonir e-bost at ymgeiswyr sydd wedi derbyn lle ar gwrs astudio amser llawn ym Mhrifysgol De Cymru i wneud cais am lety.  Bydd hyn yn cynnwys enw defnyddiwr a chyfrinair a chyswllt i'n porth Llety.  Os nad ydych wedi derbyn hwn neu os hoffech siarad ag un o'n Tîm Gwasanaethau Llety, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

Bydd myfyrwyr Caerdydd yn derbyn e-bost yn uniongyrchol gennym ni, unwaith y bydd yr ystafelloedd yn Unite ar gael i'w harchebu.

Ar ol ei chi cyflwyno eich cais byddwn ni mewn cysylltiad gyda'ch contract ac opsiynnau taliad.  Os nad ydych yn derbyn hwn, cysylltwch ra ni cyntag a phosib.   


Treforest Halls of Residence Student Accommodation

Casnewydd

Mae Pentref Myfyrwyr Casnewydd, sydd bum munud ar droed o Gampws Dinas Casnewydd, yn cynnig llety o safon mewn lleoliad gwych.

 Sut i wneud cais

 Gwnewch gais yma


Accommodation_City_Campus_19540v2 cropped.jpg

Sector Preifat - Pob lleoliad

Sector Preifat - Pob lleoliad
Mae llawer o opsiynau ar gyfer tai a rennir mewn llety sector preifat yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd.

Gallwch chwilio am dai achrededig y Brifysgol ar ein peiriant chwilio swyddogol southwalesstudentpad.co.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'n tîm gwasanaethau llety.