Llety ar ein Campws Caerdydd

Mae Caerdydd yn ddinas sydd â rhywbeth at ddant pawb. Byw bywyd yn uchel neu gymryd ar eich cyflymder eich hun, mae gan Gaerdydd y cyfan i'w gynnig. Profwch fwrlwm y brifddinas greadigol wrth fyw mewn Neuaddau.


Byw yng Nghaerdydd

Cymuned o Greadigwyr

Mae ein llety yng Nghaerdydd wedi’i leoli yng nghanol y ddinas; yn gartref i rai o'r lleoliadau cerddoriaeth mwyaf eiconig, y ffasiwn gorau a'r cwmnïau cynhyrchu teledu mwyaf llwyddiannus, dydych chi byth yn bell o gyd-greadigwyr.


Prifddinas fodern a fydd yn eich synnu

Yn ganolbwynt bywiog, modern gyda chroeso cynnes Cymreig, mae yna lawer i Gaerdydd sydd ddim yn cwrdd â'r llygad. Yn gartref i amgueddfeydd, cestyll, bariau a stadiwm epig â 76,000 o seddi, mae yna wastad bethau newydd i'w darganfod.


Byth yn bell o'r bwrlwm

Gyda golygfa lwyddiannus o ddigwyddiadau mae bob amser rhywbeth i'w brofi. O'r torfeydd mawr ar ddiwrnodau gemau rygbi i fwrlwm cyngerdd cerddorol, mae yna wastad rhywbeth i gymryd rhan ynddo.


Llety Hygyrch

Mae ystafelloedd hygyrch cyfyngedig yng Nghanol Dinas Caerdydd. Fodd bynnag, mae Prime Student Living, Collegiate a CRM Student yn cynnig ystafelloedd hygyrch. Sicrhewch eich bod yn cysylltu â'r Gwasanaeth Anabledd PDC a'r Tîm Llety cyn gynted â phosibl, fel y gellir rhoi'r gefnogaeth briodol i chi. 

Living in Cardiff

LLETY

Ty Pont Haearn

TY PONT HAEARN PREMIWM 1

Liberty Bridge Premium En-suite Image 1

Gyda gwely dwbl bach ac en -suite, mae gan ystafell premiwm Tŷ Pont Haearn 1 bopeth sydd ei angen arnoch i ymgolli ym mywyd myfyrwyr.


Cost:

£149.44 yr wythnos


Lleoliad:

Canol Dinas Caerdydd - Gyferbyn ATRiuM


TY PONT HAEARN PREMIWM 2

Liberty Bridge Deluxe en-suite image 1

Gan gynnig ystafell fwy o faint yng nghanol y ddinas ac am bris rhesymol, ystafell premiwm Tŷ Pont Haearn 2 yw'r opsiwn delfrydol ar gyfer bywyd y ddinas.


Cost:

£177.61 yr wythnos


Lleoliad:

Canol Dinas Caerdydd - Gyferbyn ATRiuMCanllaw Llety

Mae ein Canllaw Llety yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.

O'r opsiynau llety amrywiol ar draws ein lleoliadau i ddarganfod beth sydd angen i chi ei bacio, mae'r holl wybodaeth yma i chi.

Mae eich arian yn mynd ymhellach yma hefyd. Rydym yn falch o fod yn un o ddarparwyr llety prifysgol mwyaf cystadleuol o ran pris yn Ne-orllewin Lloegr a Chymru.

Accommodation Guide


Sut i Wneud Cais?

Apply for Accommodation

Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cynnig cadarn i astudio yn PDC, byddwn yn cysylltu â chi o fewn pythefnos ac yn eich gwahodd i wneud cais am eich llety.

Beth i'w ddod

Newport Accommodation

Rydym wedi creu'r canllaw pacio prifysgol hwn i'ch helpu i symud yn gyfforddus i'ch cartref newydd.

Y BROSES DYRANNU

Allocation Process

Opsiynau Talu

Money Advice

Sector Preifat

private sector