byw yng Nghaerdydd

Archwilio Caerdydd

Mae Caerdydd yn ddinas sydd â rhywbeth at ddant pawb. Byw bywyd yn uchel neu fynd ag ef ar eich cyflymder eich hun, mae gan Gaerdydd y cyfan i'w gynnig.

Yng Nghaerdydd, rydym yn gweithio gyda'r darparwr preifat Unite, i gynnig ystafelloedd i chi yn eu Neuaddau Preswyl. Mae'r ystafelloedd en-suite hyn yng nghanol y ddinas yn union gyferbyn ag adeilad ATRiuM yng Nghaerdydd PDC.

Gallwch hefyd ddewis llety yn y sector preifat. Mae hwn yn llety oddi ar y campws y gall myfyrwyr ddod o hyd iddo trwy asiantaethau gosod.

Dewch o hyd i'n tai myfyrwyr, fflatiau a llety cymeradwy yn y sector preifat gan ddefnyddio ein chwiliad llety. Rydym wedi gwirio bod yr holl eiddo hyn wedi'u trwyddedu a'u hachredu'n iawn.

Cardiff Students In City Centre
City Centre.png

Lleoliad Canol y Ddinas gyda chysylltiadau trafnidiaeth anhygoel

Security.png

Diogelwch 24 Awr fel y gallwch ymlacio yn eich cartref

Kitchens.png

Mae hunanarlwyo yn caniatáu ichi siopa am eich anghenion dietegol

Kitchens.png

Ceginau wedi'u cyfarparu'n llawn gyda'r holl gyfleusterau safonol


NEUADDAU MYFYRWYR

Profwch Fywyd yn Neuaddau

ENSUITE PREMIWM TY PONT HAEARN

Premium en-suite image 1

Math: Ystafell Premiwm

Lleoliad: Canol Dinas Caerdydd - Gyferbyn ag ATRiuM

Cost: £130.00 yr wythnos

Contract: Contract 43 wythnos

ENSUITE MOETHUS TY PONT HAEARN

Liberty Bridge Deluxe en-suite image 1

Math: Ystafell Moethus

Lleoliad: Canol Dinas Caerdydd - Gyferbyn ag ATRiuM

Cost: £138.00 yr wythnos

Contract: Contract 43 wythnos


LLETY SECTOR PREIFAT

Byw i Ffwrdd o'r Neuaddau Preswyl

DEFNYDDIWCH EIN OFFER CHWILIO CYMERADWYOL

Rent In The Private Sector

Mae llety sector preifat yn llety oddi ar y campws y gall myfyrwyr ddod o hyd iddo trwy asiantaethau gosod.

Nid oes rhaid dod o hyd i'r llety perffaith i fyfyrwyr yn y sector preifat yn feichus. Ond mae'n bwysig iawn nad ydych chi'n rhuthro i mewn iddi - dyma'r rheol rhif un! Rydych chi'n llofnodi am hyd at 12 mis a gall fod yn gostus os penderfynwch adael y contract yn gynnar. Mae un o bob wyth myfyriwr yn llofnodi contract i'r tŷ cyntaf maen nhw'n ei weld.

Mae PDC yma i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i gartrefi i'w rhentu yn y sector preifat. Dewch o hyd i'n tai myfyrwyr, fflatiau a llety cymeradwy yn y sector preifat gan ddefnyddio ein teclyn chwilio am lety.

Rydym wedi gwirio bod yr holl eiddo hyn wedi'u trwyddedu a'u hachredu'n iawn. Mae gennym hefyd lawer o wybodaeth a chyngor ar rentu trwy asiantaethau gosod.


Y BROSES DYRANNU

openday-accommodation.width-900.format-jpeg.jpg

OPSIYNAU TALU

Money.png

SYMUD I MEWN

Freshers_40781.width-900.format-jpeg-1.jpg