Llety ar ein Campws Casnewydd

Mae Casnewydd yn ddinas annibynnol, amlddiwylliannol sy’n llawn syniadau a chyfleoedd.

Yn gyfoeth o ddiwylliant, traddodiad ac iaith, gwnewch y ddinas groesawgar hon sy’n dathlu cymunedau ac amrywiaeth yn gartref newydd ichi.

Newport Student Village


Byw yng Nghasnewydd

Dinas ar gynnydd

Os penderfynwch fyw yng Nghasnewydd tra'n astudio, ni fyddwch byth yn brin o ffyrdd o dreulio'ch amser. Mae’n ddinas gryno, groesawgar i fyfyrwyr sy’n llawn dop o fusnesau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg, gan gynnwys ei farchnad dan do boblogaidd.


Digon i'w weld a'i wneud

O faddonau Rhufeinig hanesyddol ac amgueddfeydd i archwilio'r gwlyptiroedd, mae rhywbeth at ddant pawb yn y Ddinas newydd hon. Dewch i ymlacio gyda ffrindiau dros ddiod neu ewch i berfformiad theatr.


Byth yn bell o'r bwrlwm

Mae ein Campws yng nghanol y ddinas, a gyda dim ond yn cymryd 30 munud i gyrraedd ein lleoliadau eraill, ni fyddwch byth yn brin o ffyrdd i dreulio'ch amser rhydd. Ewch i Gaerdydd am noson allan wyllt, neu dihangwch i Bontypridd am daith hamddenol dros y penwythnos.

newport accommodation 3 image


Llety

PENTREF MYFYRWYR CASNEWYDD

Newport Accommodation RoomGall myfyrwyr ddisgwyl diogelwch o ansawdd uchel, adloniant mewn ystafelloedd cyffredin, ystafelloedd en-suite ac amwynderau eraill yn y neuaddau preswyl modern hyn sydd 5 munud ar droed o Brifysgol De Cymru a chanol y ddinas.


Lleoliad:

Canol Dinas Casnewydd


Cost:

O £139.50 yr wythnosCanllaw Llety

Mae ein Canllaw Llety yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.

O'r opsiynau llety amrywiol ar draws ein lleoliadau i ddarganfod beth sydd angen i chi ei bacio, mae'r holl wybodaeth yma i chi.

Mae eich arian yn mynd ymhellach yma hefyd. Rydym yn falch o fod yn un o ddarparwyr llety prifysgol mwyaf cystadleuol o ran pris yn Ne-orllewin Lloegr a Chymru.

Accommodation Guide


Cymerwch Taith 360

Newport Accommodation

Ewch ar daith rithwir 360 o amgylch Pentref Myfyrwyr Casnewydd.

BETH I DDOD

newport accommodation

Rydym wedi creu'r canllaw pacio prifysgol hwn i'ch helpu i symud yn gyfforddus i'ch cartref newydd.


Y BROSES DYRANNU

Allocation Process

OPSIYNAU TALU AM EICH LLETY

Money Advice

SYMUD I MEWN I'CH LLETY

moving in

Llety Sector Preifat

private sector