Byw yng Nghasnewydd

Dinas Syniadau a Chyfleoedd

Mae Casnewydd yn ddinas amlddiwylliannol, annibynnol sy'n llawn syniadau a chyfleoedd. Yn gyfoeth o ddiwylliant, traddodiad ac iaith, mae Casnewydd yn ddinas groesawgar sy’n dathlu cymunedau ac amrywiaeth.

Os penderfynwch fyw yng Nghasnewydd wrth astudio yn PDC, ni fyddwch byth yn brin o ffyrdd i dreulio'ch amser. Mae'n ddinas myfyrwyr gryno, groesawgar sy'n llawn busnesau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys ei golygfa goginiol annibynnol - o fecws crefftus a chaffis i fragdy sydd wedi ennill sawl gwobr.

Bydd gennych bopeth ar stepen eich drws gan gynnwys neuaddau myfyrwyr ychydig fetrau o'r campws, yn ogystal â siopau, bwytai a chysylltiadau trafnidiaeth hawdd.

Students in Newport Accommodation Kitchen
City Centre.png

Mae neuaddau myfyrwyr funudau i ffwrdd o'r campws, ac wrth ymyl siopau, bwytai a chysylltiadau trafnidiaeth

Security.png

Diogelwch 24 Awr fel y gallwch ymlacio yn eich cartref

Kitchens.png

Mae hunanarlwyo yn caniatáu ichi siopa am eich anghenion dietegol

Kitchens.png

Ceginau wedi'u cyfarparu'n llawn gyda'r holl gyfleusterau safonol


NEUADDAU MYFYRWYR

Profwch Fywyd yn Neuaddau

PENTREF MYFYRWYR CASNEWYDD

accommodation newport

Math: 

Aur sengl

Arian dwbl

Aur dwbl

Lleoliad: Canol dinas Casnewydd

Cost: 

 Aur sengl £120.50 yr wythnos

Arian dwbl £131.00

Aur dwbl £141.50


Contract: Contractau 42 wythnos

CYMERWCH TAITH 360

Newport Student Village Virtual Tour

Yng nghanol dinas Casnewydd, mae'r Brifysgol wedi ymuno â'r darparwr preifat CLV, i gynnig Neuaddau Preswyl modern yn agos iawn at USW Casnewydd ac yn edrych dros yr Afon Wysg.

Gyda phrisiau o £120.50 yr wythnos, gall myfyrwyr ddisgwyl diogelwch o ansawdd uchel, adloniant mewn ystafelloedd cyffredin, ystafelloedd en-melys ac amwynderau eraill y gallwch eu gweld ar wefan Pentref Myfyrwyr Casnewydd.

Rydym am dro 5 munud o'r Brifysgol, archfarchnadoedd lleol a bywyd nos Canol y Ddinas gan ei wneud yn lleoliad delfrydol.


Llety'r sector preifat

Bywyd i Ffwrdd o'r Neuaddau Preswyl

DEFNYDDIWCH EIN OFFER CHWILIO CYMERADWYOL

Rent In The Private Sector

Mae llety sector preifat yn llety oddi ar y campws y gall myfyrwyr ddod o hyd iddo trwy asiantaethau gosod.

Nid oes rhaid dod o hyd i'r llety perffaith i fyfyrwyr yn y sector preifat yn feichus. Ond mae'n bwysig iawn nad ydych chi'n rhuthro i mewn iddi - dyma'r rheol rhif un! Rydych chi'n llofnodi am hyd at 12 mis a gall fod yn gostus os penderfynwch adael y contract yn gynnar. Mae un o bob wyth myfyriwr yn llofnodi contract i'r tŷ cyntaf maen nhw'n ei weld.

Mae PDC yma i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i gartrefi i'w rhentu yn y sector preifat. Dewch o hyd i'n tai myfyrwyr, fflatiau a llety cymeradwy yn y sector preifat gan ddefnyddio ein teclyn chwilio am lety.

Rydym wedi gwirio bod yr holl eiddo hyn wedi'u trwyddedu a'u hachredu'n iawn. Mae gennym hefyd lawer o wybodaeth a chyngor ar rentu trwy asiantaethau gosod.


Y BROSES DYRANNU

openday-accommodation.width-900.format-jpeg.jpg

OPSIYNAU TALU

Money.png

SYMUD I MEWN

Freshers_40781.width-900.format-jpeg-1.jpg