Mae'r brifysgol yn cynnig gwarant o lety yn y neuaddau preswyl i bob ymgeisydd israddedig amser llawn sy'n gwneud cais o'r tu mewn i'r DU sy'n bodloni ein meini prawf cymhwysedd.

YDYCH CHI'N GYMWYS?

Mae llety wedi'i warantu i bob ymgeisydd israddedig amser llawn sy'n gwneud cais o'r tu mewn i'r DU, sydd wedi

  • Derbyn eu cynnig yn bendant erbyn 8 Mehefin 2023
  • Wedi sicrhau eu llety gyda blaendal erbyn 30 Mehefin
  • Cydymffurfio â thelerau eu cynnig academaidd erbyn 31 Awst
Bydd llety naill ai yn ein neuaddau preswyl ein hunain neu gyda gweithredwr partner a bydd yn cael ei ddyrannu yn unol â thelerau ein polisi dyrannu.

Rydym yn cadw'r hawl i gartrefu myfyrwyr mewn lleoliad arall lle mae'r llety'n llawn.

Accommodation In Treforest

Opsiynnau Llety

P’un a ydych eisiau byw ar y campws neu brofiad yng nghanol y ddinas, gallwch ddewis beth sy’n iawn i chi.

Eich Opsiynau Talu

Sut i dalu, ynghyd â chynigion adar cynnar i fyfyrwyr y DU / UE a rhyngwladol.

Y broses dyrannu

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein dyraniad neuaddau preswyl.

Sut i gwneud cais

Ar ôl i chi benderfynu ble yr hoffech chi fyw, dylech wneud cais cyn gynted â phosibl.