Mae gennym amrywiaeth o opsiynau llety a’n nod yw cefnogi eich dewisiadau personol mewn perthynas â hygyrchedd,  iaith Gymraeg, un rhyw, di-alcohol a fflatiau tawel.


Llety ar ein campws Pontypridd

Yma, bydd gennych le i ganolbwyntio a gorwelion i'w harchwilio. Mae cymuned amrywiol a chyfeillgar wrth galon ein campws ym Mhontypridd. Mae popeth sydd angen arnoch yn y dref cymoedd gyfeillgar hon.


BYW YM MONTYPRIDD

Tref â Threftadaeth Gyfoethog

Ponty : Y porth i Gymoedd y Rhondda ac yn gartref i gantorion, beirdd, a diwydiant. O gloddio am lo i fan geni Anthem Genedlaethol Cymru, dydych chi byth yn bell o hanes a diwylliant Cymreig go iawn.


Dinasoedd, Mynyddoedd a Thraethau i gyd o fewn cyrraedd hawdd.

Ewch i un cyfeiriad a byddwch yn cerdded ar hyd traeth godidog. Ewch i gyfeiriad arall a byddwch yn dringo mynydd hanesyddol. Mae astudio ym Mhrifysgol De Cymru yn ffordd wych o archwilio rhai o ddinasoedd mwyaf De Cymru .


Byth yn bell o'r bwrlwm

Sblashio, canu ac yfed eich ffordd drwy'r dref. Peidiwch byth ag osgoi unrhyw beth, mae gan Bontypridd amrywiaeth o bethau i'w gwneud ar flaenau eich bysedd. Reit, pwy sy'n barod am dip yn y Lido?

Pontypridd Accommodation


NEUADDAU MYFYRWYR

Neuaddau'r Mynydd

YSTAFELLOEDD NEUADDAU'R MYNYDD

Treforest Accommodation - Mountain Halls - 50997


Mae ein hystafelloedd Neuaddau Mynydd yn cynnwys ystafell gawod en-suite a gwely maint ¾. Mae'r ystafell fwyta gegin a rennir hefyd yn cynnwys teledu. Yr ystafelloedd hyn yw'r agosaf at gyfleusterau'r campws.

Mae gennym hefyd amrywiaeth o ystafelloedd hygyrch ar gael yn y pecyn hwn.


Cost:

£143 yr wythnos

Dechrau 14 Medi 2024Hyd y contract:

40 wythnos (51 wythnos ar gael ar gais)


Lleoliad:

Campws Trefforest, Pontypridd

FFLATIAU STIWDIO

Treforest Accommodation - Studio Flat

Mae ein stiwdios yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr hŷn, ôl-raddedigion a chyplau. Mae gan bob stiwdio wely dwbl, en-suite a chegin fach llawn offer.


Cost:

£186 yr wythnos

Dechrau 14 Medi 2024


Hyd y contract:

42 wythnos (51 wythnos ar gael ar gais)


Lleoliad:

Campws Trefforest, Pontypridd

Llys Morgannwg

LLYS MORGANNWG

Treforest Accommodation - Glamorgan Court

Mae ystafell wlyb a gwely sengl en-suite ym mhob un o’n hystafelloedd safonol Cwrt Morgannwg. Mae gennym hefyd amrywiaeth o ystafelloedd hygyrch ar gael yn y pecyn hwn.


Cost:

£112 yr wythnos.


Hyd y contract:

40 wythnos (51 wythnos ar gael ar gais)

Dechrau 14 Medi 2024


Lleoliad:

Campws Trefforest, Pontypridd


YSTAFELLOEDD LLYS MORGANNWG WEDI'U UWCHRADDIO

Treforest Accommodation - Upgraded Rooms

Mae ein hystafelloedd newydd eu hadnewyddu yn cynnwys ystafell gawod en-suite a gwely maint ¾. Mae'r ystafell fwyta gegin a rennir yn cynnwys peiriant golchi llestri.

Mae gennym hefyd amrywiaeth o ystafelloedd hygyrch ar gael yn y pecyn hwn.


Cost: 

£126 yr wythnos

Dechrau 14 Medi 2024


Hyd y contract:

40 wythnos (51 wythnos ar gael ar gais)


Lleoliad:

Campws Trefforest, Pontypridd


Ystafelloed Hygyrch

YSTAFELLOED HYGYRCH

Treforest Accommodation - Accessible Room

Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd hygyrch, yn Llys Morgannwg a Neuadd y Mynydd, wedi’u dylunio ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Os hoffech chi ddod i ymweld â ni ymlaen llaw i gael tawelwch meddwl, cysylltwch â ni.


CANLLAW LLETY

Mae ein Canllaw Llety yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.

O'r opsiynau llety amrywiol ar draws ein lleoliadau i ddarganfod beth sydd angen i chi ei bacio, mae'r holl wybodaeth yma i chi.

Mae eich arian yn mynd ymhellach yma hefyd. Rydym yn falch o fod yn un o ddarparwyr llety prifysgol mwyaf cystadleuol o ran pris yn Ne-orllewin Lloegr a Chymru.

Accommodation Guide


Bywyd Preswylydd

accommodation kitchen

Mae tîm Bywyd Preswylwyr yma i sicrhau eich bod yn cael y profiad myfyriwr gorau posibl. Byddwch yn gallu cymryd rhan mewn dosbarthiadau celf a choginio, gweithdai byw'n iach, a gweithgareddau adloniant.

Beth i ddod

newport accommodation

Rydym wedi creu'r canllaw pacio prifysgol hwn i'ch helpu i symud yn gyfforddus i'ch cartref newydd. O hanfodion cegin i bethau y gallech chi eu hanghofio, mae popeth sydd ei angen arnoch chi yma.

Y BROSES DYRANNU

Open Day - Accommodation Tour

OPSIYNAU TALU am eich llety

Money.png

SYMUD I MEWN i'ch llety

moving in

Llety Sector Preifat

private sector