Byw ym Mhontypridd

Profi Bywyd Mewn Neuaddau Preswyl

Mae PDC  Pontypridd wedi'i fframio gan fryniau gwyrdd a mynediad hawdd i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Yma, bydd gennych le i ganolbwyntio a gorwelion i archwilio.

Byw ac astudio mewn awyrgylch cyfeillgar, cymunedol y mae ein myfyrwyr yn ei garu. Nid yn unig mae'n gyfleus, ond mae'n cael ei brisio'n gystadleuol hefyd.

Mae yna bron 1,200 o ystafelloedd o wahanol feintiau, ac 20 o fflatiau stiwdio hunangynhwysol. Mae ein holl lety yn hunanarlwyo, felly mae gan bob cegin offer da gyda microdonnau, poptai, tostwyr ac oergelloedd.

Accommodation In Treforest
City Centre.png

1,200 o ystafelloedd, pob un ar y campws, yn creu cymuned wych o fyfyrwyr

Security.png

Diogelwch 24 Awr fel y gallwch ymlacio yn eich cartref

Kitchens.png

Mae hunanarlwyo yn caniatáu ichi siopa am eich anghenion dietegol

Kitchens.png

Ceginau wedi'u cyfarparu'n llawn gyda'r holl gyfleusterau safonol


NEUADDAU MYFYRWYR

Profwch Fywyd yn Neuaddau

YSTAFELL SAFONOL MOUNTAIN HALLS

Mountain Halls Standard Room

Math: Ystafell Safonol (En-suite)

Lleoliad: Campws Treforest

£136.00 yr wythnos / £5,440.00 am gontract 40 wythnos neu £6,936.00 am gontract 51 wythnos

FFLAT STIWDIO MOUNTAIN HALLS

Studio Flat Mountain Halls

Math: Fflat Stiwdio (En-suite)

Lleoliad: Campws Treforest

Cost:

£180 yr wythnos / £7,560 am 42 wythnos neu £9,180 am gontract 51

YSTAFELL LLYS MORGANNWG

Glamorgan Court room

Math: Ystafell Safonol (En-suite)

Lleoliad: Campws Coedwig

Cost: £111 yr wythnos / £4,440 am 40 wythnos neu £5,661 am gontractau 51 wythnosMaint yr Ystafell: 11.5 m2 (bras)

YSTAFELL ATIG LLYS MORGANNWG

Glamorgan Court Attic Room 360

Math: Ystafell Safonol (En-suite)

Lleoliad: Campws Coedwig

Cost: £98 yr wythnos / £3,920 am 40 wythnos neu £4,990 am gontractau 51 wythnosMaint yr Ystafell: 11.5m2 (bras)

YSTAFELL ISLAWR LLYS MORGANNWG

Glamorgan Court Basement Room 360

Math: Ystafell Safonol (En-suite)

Lleoliad: Campws Coedwig

Cost: £98 yr wythnos / £3,920 am 40 wythnos neu £4,990 am gontractau 51 wythnosMaint yr Ystafell: 11.5m2 (bras)


LLETY SECTOR PRIFAT

Byw i Ffwrdd o'r Neuaddau Preswyl

DEFNYDDIWCH EIN OFFER CHWILIO CYMERADWYOL

Rent In The Private Sector

Mae llety sector preifat yn llety oddi ar y campws y gall myfyrwyr ddod o hyd iddo trwy asiantaethau gosod.

Nid oes rhaid dod o hyd i'r llety perffaith i fyfyrwyr yn y sector preifat yn feichus. Ond mae'n bwysig iawn nad ydych chi'n rhuthro i mewn iddi - dyma'r rheol rhif un! Rydych chi'n llofnodi am hyd at 12 mis a gall fod yn gostus os penderfynwch adael y contract yn gynnar. Mae un o bob wyth myfyriwr yn llofnodi contract i'r tŷ cyntaf maen nhw'n ei weld.

Mae PDC yma i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i gartrefi i'w rhentu yn y sector preifat. Dewch o hyd i'n tai myfyrwyr, fflatiau a llety cymeradwy yn y sector preifat gan ddefnyddio ein teclyn chwilio am lety.

Rydym wedi gwirio bod yr holl eiddo hyn wedi'u trwyddedu a'u hachredu'n iawn. Mae gennym hefyd lawer o wybodaeth a chyngor ar rentu trwy asiantaethau gosod.


Y BROSES DYRANNU

Open Day - Accommodation Tour

OPSIYNAU TALU am eich llety

Money.png

SYMUD I MEWN i'ch llety

moving in

Rhaglen Bywyd Preswyl

resident life program yoga